Academy

Mentorskap för lärare, barn- och ungdomsledare

Dialogbaserade workshops som stärker ditt mentorskap. Du lär dig coacha med empati och tydlighet. Du lär dig motivera och sätta gränser.
I korthet
Utbildningen ger dig kompetensutveckling inom personligt ledarskap och mentorskap. Ett framgångsrikt professionellt möte mellan unga och vuxna bygger på en tillitsfull relation. Mentorskapet kräver lyhördhet och empati. Men också rak kommunikation och öppen dialog. Vår mentorutbildning ger dig kunskaper från start till mål. Du väljer själv om du vill gå hela programmet eller delta i utvalda huvudområden. Pris per huvudområde från 2850 SEK.
Vad?

Vad lär du dig på vårt mentorprogram?

Utbildningen stärker ditt mentorskap i alla möten. Du får kompetens att planera och genomföra framgångsrika mentorprogram. Du får verktyg för att trivas i mentorskapet och fatta rätt beslut i din roll som mentor. Genom personlig utveckling lär du dig skapa handlingsplaner, genomföra svåra samtal, ställa rätt frågor, lyssna aktivt, skapa positiva miljöer och goda relationer. Du lär dig hur du på bästa sätt utövar mentorskapet i möten som sker både fysiskt och digitalt.

 

Huvudområden

1. Mentorskap, uppdrag och ramverk

Syftet är att öka din kunskap om mentorsuppdraget i en skolkontext. Syftet är också att tydliggöra mentorsrollen som den presenteras i skollag och förordningstext. Vad är lagstiftarens syfte? Vilka problem och utmaningar kan mentorn möta? Hur ska rollen samverka med övriga lärare, elevvården och andra specialfunktioner i skolan?

2. Personligt ledarskap

Allt ledarskap börjar med det personliga ledarskapet. Det bygger i sin tur på en grund av självkännedom. Att utveckla sitt ledarskap är en process som kontinuerligt behöver ges näring. I den här kursdelen får du verktyg och metoder att utveckla och hålla processen levande.
Du ges tillfälle att gå inåt, reflektera och lära känna dina egna drivkrafter. Du får teori och verktyg för vad och hur du skapar en miljö som motiverar och en känsla av sammanhang (KASAM). Du lär dig bryta motstånd och väcka nyfikenhet och lust.

3. Mindfulness och stresshantering

Mindfulness och stresshantering är metoder för att öka upplevelsen av kontroll över sitt eget välbefinnande och sin egen hälsa. För ett hållbart välbefinnande är det avgörande att kunna sätta sig själv i centrum och ge sig tid för reflektion och återhämtning. Du får lära dig att identifiera stressens mekanismer både fysiskt och psykiskt. Du får struktur för prioritering och olika avslappningsövningar och andningstekniker. Du ökar din förmåga att hantera stressande och utmanande situationer och även din förmåga att vara ett stöd för andra som befinner sig i stress såsom elever, vårdnadshavare och kollegor.

4. Kommunikation och konflikthantering

Workshopen är designad och avsedd att förse dig med innovativa metoder i kommunikation. I en generös och trygg miljö blir deltagarna utrustade med effektiva redskap för att navigera och bemöta utmaningar i den moderna skolan. Medveten kommunikation är en förutsättning för att skapa trygga och tillitsfulla relationer. Det är också en grundsten i att konstruktivt hantera konflikter. Här lägger vi vikten vid ett empatiskt och aktivt lyssnande och förmågan att ställa öppna, konstruktiva frågor som förflyttar samtalet mot dess kärna. Kursen förser dig med metoder och verktyg såsom ”Motiverande samtal (MI)”, coachande samtal, NLP, pacing och clearing. Du kommer öka din förmåga till genuina samtal, att bygga tillitsfulla relationer och att förebygga och lösa konflikter.

5. Motivation och lärande

Motivation är avgörande för varaktig inlärning, inte minst inom hjärnforskningen idag. Syftet är att ge dig förståelse för hjärnans funktioner, hur du påverkar hormonerna som i sin tur ger upphov till olika känslotillstånd och reaktioner.

6. Mentorskap i det digitala rummet

Den moderna skolans undervisning och kontakt med elever, föräldrar, elevhälsa mfl sker i allt högre grad utifrån det digitala rummet. Med det digitala rummet menar vi alla former av kontakt och kommunikation som inte är ett fysiskt möte. Det kan vara telefon, e-post, videokonferens, film, studio mm. Att inte ha tillgång till det fysiska mötet har båda fördelar och nackdelar och ställer helt nya krav på mentorn/läraren i sitt dagliga arbete. I denna delkurs varvar vi teori med praktiska övningar till du känner att du behärskar det viktigaste för att genomföra ditt arbete effektivt och glädjefyllt online.

Vi reflekterar och tränar exempelvis ZOOM-föreläsningar med sk break-outs i grupparbeten och presentationer, men även hur tonfall, ordval, frågor, medveten närvaro, kroppsspråk skapar god kontakt. Både individuellt och i grupp. Hur ser en bra miljö och teknik ut för lyckade dialoger och gott  samarbete online?

7. Ungdomskulturen, aktuella krafter och trender

Digitaliseringen och sociala mediers betydelser påverkar olika ungdomskulturer och hur ungdomar lever och umgås. Kursen ger dig kunskap om hur digitaliseringen påverkar de ungas liv, hur de tänker och agerar. Du lär dig navigera i de ungas digitala vardag.

Vem?

Vem ska gå vår mentorutbildning?

Utbildningen i mentorskap vänder sig till dig som vill stärka sin kompetens att leda tillitsfulla och konstruktiva möten. Kanske är du redan mentor och upplever att du behöver mer professionella verktyg för mentorer. Mer specifik målgrupp är alla som arbetar med barn och ungas utveckling; Lärare, skolledare, pedagoger, ungdomsledare, fritidspedagoger, kuratorer och mentorer. I rollen som förälder har du också stor nytta av ett konstruktivt mentorskap.

Varför?

Varför ska du satsa på utbildningen?

Du vill stärka trygghet och effektivitet i ditt mentorskap. Du behöver relevanta digitala verktyg för att planera och genomföra mentorskapet. Du är öppen för nya kunskaper inom kommunikation, konflikthantering, personligt ledarskap, stresshantering, motiverande samtal och svåra samtal. Utbildningen i mentorskap stärker alla typer av möten, samtidigt som du får en trygg roll som mentor.

Hur?

Hur genomförs utbildningen i mentorskap?

Utbildningen genomförs i form av dialogbaserade workshops online på distans med frivilliga inspirationsträffar. Du kan när du vill boka mötesplatser i våra studios och skolor i Stockholm och Köpenhamn.

Föreläsning sker ca 3 timmar per vecka med ytterligare 1-2 timmar frivillig handledning. Föreläsningar (inspelade) och studiematerial finns tillgängligt för dig dygnet runt i ditt digitala klassrum. Vi vill att du tar del av innehållet innevarande kursvecka.

Utbildningen ger dig verktyg och metoder du direkt kan tillämpa i ditt arbete.

 

Går det att skräddarsy utbildningen?

Svaret är JA. Diplomkursen för dig som mentor går att skräddarsy. Den finns som halvdags- heldags – eller kvällskurs. Minimum 6 deltagare (max 20) per tillfälle och pris per dag/tillfälle 18 000 SEK.

Du kan även ta del av utvalda huvudområden, till exempel “Ungdomskulturen” eller “Mindfulness och stresshantering” – pris från 2850 SEK per huvudområde.

Referenser

Så här tycker vårs studerande och partners

”Jag kan bidra med ett förskoleperspektiv i behovet av mentor- och ledarskapsutbildning. Jag vill pusha för att så många som möjligt går den här utbildningen.”
Anna Karlfeldt, rektor och ansvarig för 5 förskolor
”Inspirerande! Mycket bra verktyg i de båda verktygslådorna, ledarskap och projektledning. Det har gett en känsla av trygghet inför fortsatta projektledarskap. Rekommenderas starkt. Engagerande och kompetenta lärare, det. Bra innehåll i utbildningen."
Pierre Francois, VD, Med Avsikt AB
”Jag har 25 års erfarenhet av ungdomar i utanförskap och kommer att bidra som bollplank i denna utbildning med bla uppdaterad omvärldsanalys, nätverk, kompetens och erfarenhet.”
My Wåhlander, ungdomsbehandlare, tidigare utbildare av socialpedagoger vid Tollare Folkhögskola
"Kursen gav mig många nya insikter och verktyg att komma vidare i min utveckling. Det var en bra balans mellan övningar, teori och reflektion. Ert sätt att guida oss genom utforskning av oss själva var mycket professionell och medmänsklig. Jag känner att jag gjorde en riktig vårstädning i mitt inre och frigjorde utrymme för något bättre, djupare och starkare. Jag rekommenderar kursen varmt till alla som vill utvecklas och hitta nycklar till ett meningsfullare liv."
Tiina Rönnberg
”Det här är en kurs för alla som på något sätt önskar fördjupa och utveckla sina relationer, oavsett om det gäller relationen till sig själv, vänner eller familj. På bara några dagar fick jag insikter och verktyg som skulle ta mig mycket lång tid att komma fram till på egen hand och som har lett till ökad tillit och livskvalité.”
Annika Tjälldén
”Jag har bara stora och goda ord att säga om Inger och Carlos relationskurs. De är extremt trygga, inspirerande och kunniga som kursledare, och de guidar deltagarna genom ett transformativt och väl uttänkt kursinnehåll med en mjuk, kärleksfull, varm och inkännande hand. På mycket kort tid stöttade de oss deltagare att djupdyka in i oss själva och kärnan av vår längtan, önskan och inre kraft. Kombinationen av övningarna, samt det accepterande, kärleksfulla och trygga spacet som ledarna skapade gjorde att jag fick möjligheten att möta sidor hos mig själv som legat i dvala under lång tid. Jag fick möjligheten att återta riktningen, kraften och meningen i mitt liv. Flera veckor senare bär jag fortfarande med mig processen, lärdomarna, insikterna och en ny inriktning i livet som fyller mig med hopp och glädje."
Sandra Kinnaman
Kursledare

Inger Holmqvist

Inger har kandidatexamen i pedagogik, diplomerad processcoach, dipl./lic. kostrådgivare. Inger har mer än 20 års erfarenhet av att leda utvecklingsprogram för företag och organisationer, samt att arbeta med klienter inom personlig utveckling, livsstil, kost och hälsa. Inger är medgrundare och ledare i ungdomsprojekten ”Fri sikt” och ”Ungdomar med insikt.”

Carlos Mosqueda

Carlos är diplomerad processcoach, dipl, Future Café Animator och International Body Harmony Teacher. Carlos har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med coaching, ledarskapsutveckling och teambuilding. Carlos utvecklar och leder program inom temat relationer, samt program för arbetslösa och program för integration och mångfald. Carlos är initiativtagare till ungdomsprojekten ”Fri Sikt” och ”Ungdomar med Insikt”.
Pris
15,900 SEK

Priset är inklusive moms. Du betalar kursavgiften inom en vecka från anmälan och senast 30 dagar innan kursen startar.

Vill du köpa en eller flera huvudområden är priset från 2850 SEK per huvudområde. Kontakta oss för bokning.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Hur läggs utbildningen upp? Kan jag som lärare delta utan att behöva ta ledigt?

Vi är mycket flexibla med hur utbildningen kan läggs upp. Dels går varje enskild modul att beställa separat och läggas upp som hel- eller halvdag, lämpligen då som studiedag. Man kan också göra ett upplägg med en kväll i veckan under några veckor. Vill man ha det mer sammanhängande kan vi också göra en sommarkurs med hela programmet.

3. Vem kan gå utbildningen?

Vi vänder oss till lärare inom förskola, grundskola och gymnasiet. Men alla som arbetar med, eller möter barn i sitt arbeta skulle ha stort värde av att delta.

4. Jag är intresserad av att lära mig mer om kommunikation och konflikthantering. Kan jag använda det jag lär mig på den här utbildningen även i min kommunikation med vårdnadshavare?

Du kan absolut använda det du lär dig om kommunikation och konflikthantering i din kommunikation mot vårdnadshavare. I grunden är ju tekniken för kommunikation ett sätt att skapa en god relation till motparten, vem det än är. Vi kommer att titta närmare på vad som behövs för kommunikationen både gentemot barn och vuxna i olika situationer och utifrån olika utmaningar.

5. Jag tycker det ibland är svårt att avgöra var gränsen går för min roll som lärare och mentor. Är det något ni tar upp i den här utbildningen?

Det här är en väldigt viktig fråga som inte har ett självklart svar då det kan fungera ganska olika från arbetsplats till arbetsplats. Men det är en frågeställning vi lägger fokus på och som är viktig att få diskutera. Det handlar ju också om att känna in var de egna gränserna går och att det är okej att be om hjälp.

6. Är avsnittet "Mindfulness och stresshantering" riktat mot oss mentorer eller mot elever och barn?

Avsnittet är i första hand tänkt till dig som ledare, att hantera den egna stressen och att få lära dig tekniker och verktyg som balanserar och centrerar kropp och sinne för ett ökat välmående. Men du kommer också få vägledning i hur du kan använda den här kunskapen i barn och ungdomsgrupperna för att minska stress och oro och för att skapa arbetsro.
Vill du veta mer om kursen?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.
Bokning

Bokning

Här bokar du din plats för utbildningen . Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Privatperson

Företag

Deltagarinformation

Deltagare

Företag

Pris:

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor