Labs

Branding LABs

Ditt varumärke får en framträdande position på en digital arena. Du får verktyg för att synas i mediebruset.
I korthet
Branding. Corporate Design. Varumärkeskännedom och attityd. Professionell visualisering och UX-design har aldrig varit viktigare. Den digitala konkurrensen om kundernas uppmärksamhet är stenhård. Vi ger dig verktyg för att ditt varumärke ska stärka dina affärer och ta en framträdande position.
Vad?

Vad är ett Branding LAB?

House of Minds LABs följer en tvärvetenskaplig processmetod som skräddarsys för ditt behov och dina mål. LABs processmetod inkluderar såväl moderna som vedertagna verktyg inom bl a digital design, visuell design, UX och kundresor kopplat till strategisk verksamhets- och affärsutveckling. Digitaliseringens krav och möjligheter vävs naturligt in i processen. Du får en tydlig bild av professionell branding och corporate design. Vi skapar en handlingsplan som du kan implementera i ditt varumärke, din digitala plattform och din affärsutveckling. Full sekretess råder före-under-efter och skrivs på av alla parter.

Branding LAB – En förändringsprocess i 3 steg

1. Dialogmöte. Vi startar med ett förutsättningslöst dialogmöte ca 2 h online eller onsite. Efter dialogmötet definierar vi ett ramverk för branding, mål och metod. Du får en offert som du accepterar innan vi går vidare till steg 2.

2. LABs workshop. Två halvdagar online eller en heldag onsite. Din ”Branding Process” startar och faciliteras av seniora branding- och affärsutvecklare. Du och ditt varumärke står i centrum. Vi faciliterar agilt med en tydlig röd tråd. Handlingsplanen skapas av dig och övriga medverkande i vår Labs Workshop.

3. Follow-up. En halv dags follow-up-möte online eller onsite. Handlingsplanen som vi tillsammans har skapat i vår Labs workshop presenteras. Den diskuteras i detalj för acceptans och kommande implementering i din organisation.

Vem?

Vem ska delta i våra LABs?

Alla nyckelpersoner för att starta brandingprocessen ska delta. LABs-gruppen består optimalt av 3-10 deltagare, inte fler. Du bestämmer vilka som ska delta i vårt Branding LAB. Vi hjälper dig genom att belysa olika perspektiv på gruppsammansättningen. Ibland behöver både eldsjälar och motståndare delta. Ibland är det två olika LABs för att du ska komma i mål steg för steg. Det beror på förändringens karaktär och mål.

Varför?

Varför ska vi genomföra LABs ?

I en allt mer föränderlig omvärld behöver du anpassa ditt varumärke och din corporate design till nya krav och nya spelplaner. Digitaliseringen driver behovet av ux-design i rasande snabb takt. Samtidigt är det förödande att springa fort men fel. Du behöver ett professionellt forum för att tänka efter, analysera, diskutera och fatta rätt beslut. Innan du startar din brandingprocess. Att välja en professionell partner med utifrån-perspektiv är en viktig framgångsfaktor i förändringsprocesser.

Dina medarbetare måste vara delaktiga och acceptera ny branding och ny UX-design. Förändringar är alltid hot (Kullbergs kriskurva). Därför är dialog och delaktighet avgörande för om du ska lyckas med din förändringsprocess. Detta skapar vi tillsammans med dig i våra Branding LABs.

Hur?

Verktyg och metoder för LABs

Framgångsrika och vedertagna verktyg, modeller och metoder kombineras och anpassas till just din förändringsresa och dina mål. Med 30 års erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, tillväxt, etablering, marknadsstrategi, digitalisering, corporate design, branding, HR, strategisk kommunikation och mycket mer finns många verktyg att hämta ur vår ”toolbox”.

Kursledare

Vem faciliterar ditt Branding LABs?

Ditt Branding LAB faciliteras alltid av två erfarna design och innovationsledare med tvärdisciplinär kompetens och erfarenhet. Alla har lång erfarenhet av att initiera, planera, leda och utvärdera innovationsprocesser och affärsutveckling. Självklart råder full sekretess före-under-efter ditt Branding Lab.

Fredrik Jonsson

Strategisk partner inom branding och corporate design. Fredrik verkar som senior konsultpartner inom core- och ux-processer i affärsutveckling och digitalisering. Vidare är Fredrik utbildare inom yh (yrkeshögskolan) och företagskurser med fokus på UX/UI och visuell design. Fredrik arbetar som senior AD/CD/Business Vizualiser och UX-designer i ett flertal utvecklings- och digitaliseringsprojekt med användarcentrerad design kopplat till affärsmål och strategisk planering.

Alexandra Törmänen

Alexandra är agil projektledare och UX-designer, samt skapare av digital infrastruktur inom IT- och tjänsteindustrin. Alexandra har mångårig erfarenhet av konceptutveckling för yrkeshögskolan (YH) där hon också har startat och drivit ett flertal yh-utbildningar online och onsite i sin roll som utbildningsledare. Alexandra jobbar med design av digitala processer och digital infrastruktur, samt med användarcentrerad design och design thinking.

Mattias Holmer

Serieentreprenör inom mediaproduktion, affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Mattias har lång erfarenhet av att forma och implementera informations- och utbildningslösningar. Mattias är också utbildare och coach för professionella live-sändningar och streaming.
Pris
148,000 SEK

Priset 148 000 SEK ex moms är ett grundpris som inkluderar tre steg i Branding LABs för upp till 10 deltagare. För enbart inledande möte debiteras 18 000 SEK ex moms.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Var genomförs LABs onsite (fysiska möten)?

Hos dig eller hos oss. Det bestämmer du utifrån vad som passar dig och dina medarbetare bäst. Våra lokaler i Bromma har gott om kreativ yta för att ta emot er om ni vill ”workshopa” i ostörd miljö utanför arbetsplatsen. Passar det bättre att vara hos er kommer vi till era lokaler.

3. Hur genomförs LABs online?

Som dialogbaserade workshops med tid för erfarenhetsutbyte och idégenerering. Vi träffas i Zoom eller annat mötesforum som tillåter interaktion, break-out-sessions och dokumentation av LABs-processen. Självklart GDPR-säkrat och med full sekretess.

4. Ingår fika och förtäring onsite?

Ja, frukt och fika ingår under halvdagar och enkel lunch på plats ingår under heldagar. Om vi kommer till er löser vi detta på bästa sätt innan vi träffas.

5. Vilken teknik behöver jag för att kunna delta?

Du behöver ha ett stadigt wifi och en pc/mac av normal prestanda. Du måste också ha väl fungerande webbkamera och ljud (hörlurar) för att kunna delta aktivt.

6. Vilka är House of Minds?

House of Minds leds och utvecklas av ett team av landets främsta inom sina respektive områden. Vi värdesätter tung formell kompetens, lång erfarenhet, högt engagemang och en stark vilja att förmedla våra framgångsmetoder till andra. Du som deltar i våra LABs är vår viktigaste ledstjärna.
Vill du veta mer om våra LABs?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.
Bokning

Bokning

Här bokar du din plats för utbildningen . Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Privatperson

Företag

Deltagarinformation

Deltagare

Företag

Pris:

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor