Vanliga frågor och svar

Nedan kan du ta del av vanliga frågor och svar (FAQ) kring våra utbildningar i stort.

FAQ - Academy

1. Vem kan gå utbildningen?

Alla diplomkurser är öppna för alla och du säkrar din plats genom att betala kursavgiften. Våra två 2,5-åriga yrkesutbildningar Game Artist och Game Designer behöver du lämna in ett arbetsprov till och bli antagen. Det läser du mer om på respektive utbildning. Om du är under 18 år måste vi ha din målsmans skriftliga godkännande.

2. Behövs det förkunskaper?

Nej, inga förkunskaper krävs. Vi tror att du har ett stort engagemang, är öppen för olika perspektiv och vill dela med dig av din kunskap till andra under kursen. Ju mer tid du lägger på din utbildning, desto mer kommer du att uppleva och lära.

3. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

4. Vilken teknik behöver jag för att kunna delta?

Du behöver ha ett stadigt wifi och en pc/mac av normal prestanda. Du måste också ha väl fungerande webbkamera och ljud (hörlurar) för att kunna lära och delta aktivt.

5. Vad blir jag när jag har gått klart utbildningen?

Du får ett diplom som signeras av yrkesexperter. Självklart är vi gärna din referens när du har klarat din kunskapskontroll och fått ditt diplom i handen.

6. Hur mycket behöver jag plugga på egen hand?

Det bestämmer du själv, den övre gränsen för hur mycket tid du vill avsätta bestämmer du. Räkna med i genomsnitt 3-4 timmar egenstudier och lika mycket tid för grupparbeten per vecka.

7. Hur fungerar projekt och grupparbeten i era utbildningar?

Vi gör gruppindelningen och gruppen får en digital arbetsyta att mötas, prata, planera, producera och dela dokument. Ni skriver ett gruppkontrakt och kommer överens om när ni ska träffas och vem som ska göra vad. I vissa fall gör ni allt tillsammans och i andra fall delar ni upp er. Det överlåter vi till dig och din grupp. Handledare checkar in och svarar på frågor på överenskomna tider. Ni kan alltid kontakta skolan om det uppstår frågor och funderingar.

8. Hur fungerar dialoger och workshops?

Det är viktigt att alla får talutrymme i dialoger och workshops. Därför använder vi agila metoder såsom stand-ups och retrospectives (vi lär er detta). Ofta är det någon som presenterar gruppens slutsatser och någon som dokumenterar workshopen. Utifrån ett enkelt och tydligt ramverk bestämmer ni vad ni vill prata om, fokusera på och förmedla vidare.

9. Hur får jag använda inspelade föreläsningar?

Alla föreläsningar spelas in och nås av kursdeltagarna under pågående kurs. Inspelade föreläsningar får bara användas i eget lärosyfte under pågående kurs. Inspelningar får inte spridas eller användas i andra sammanhang, eftersom detta strider mot avtals- och upphovsrätt.

10. Vem får ta del av det vi säger och gör under en utbildning?

Bara skolan och skolans medarbetare. Ingen annan om inte alla är överens om detta. Om ni under utbildningen tar fram idéer, prototyper eller produktioner äger skolan detta, precis som på en vanlig arbetsplats. Vill du eller din studiegrupp själva ta över och driva en idé eller produktion vidare skriver vi ett avtal om detta. Då måste alla i gruppen vara överens om det gäller en idé eller en produktion som tagits fram i ett grupparbete eller projekt. Självklart äger ni och/eller er organisation det ni tar med er in i utbildningen om ni vill utveckla eller förändra en redan påbörjad prototyp eller produkt.

11. Jag jobbar heltid – kan jag gå era utbildningar?

Spontant ja för våra diplomkurser och yh-onlinekurser på 50 %, och spontant nej för våra längre heltidsutbildningar. En yrkesutbildning kräver hög grad av närvaro och bedrivs praktiskt och i hög takt, där ett läromoment ofta bygger på det tidigare momentet. Men detta bedömer du själv. Alla har olika kapacitet, lärstil, och privata förutsättningar att lägga tid på sin utbildning.

12. Vad händer om jag blir sjuk eller missar ett kurstillfälle?

Vid sjukdom eller akut frånvaro meddelar du din utbildningsledare och din grupp/föreläsare. Eftersom föreläsningar spelas in och annat läromaterial finns att tillgå digitalt har du goda möjligheter att ta igen det du missar. Vi kan också vid behov och möjlighet se till att du kan delta vid ett senare kurstillfälle, även om det kan dröja ett tag mellan kursstarterna. Vi räknar med att du deltar i realtid ca 70-80 % för att du ska klara kunskapskontrollen som i sin tur ger dig ditt diplom och utbildningsbevis.

13. Kan jag överlåta min plats om jag får förhinder?

Självklart ordnar vi det om det är möjligt. Vi kan inte lova något i förväg och du kontaktar din utbildningsledare som löser detta åt dig på bästa sätt.

14. När ska jag betala?

Du betalar senast 4 veckor innan kursstarten. Vid anmälan senare än 4 veckor innan startdatum betalar du direkt. Bokar och betalar du senare än 5 dagar innan kursstarten vill vi att du ska kunna visa upp ditt betalningsverifikat (kvitto el dyl) vid kursstarten.

15. Hur anmäler jag mig till en kurs?

Du anmäler dig via vår hemsida www.houseofminds.se där du klickar på BOKA HÄR!-knappen. Du kan självklart alltid skicka in en intresseanmälan, mejla eller ringa oss om du har frågor. Vi kontaktar dig på det sätt du vill, oftast mejl eller mobil, så hjälper vi dig med frågor och anmälningar.

16. Hur kontaktar jag kursledarna?

På vår hemsida ser du vem som är ansvarig för varje kurs och program. Du mejlar eller ringer. På hemsidan finns ”Medarbetare och nyckelpersoner” och där hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare.

17. När får jag schema?

Startdatum ser du direkt på hemsidan. Kursplan finns på hemsidan. Detaljerat schema får du vid kursstarten eller i ett välkomstbrev som mejlas till dig strax innan kursstarten.

18. Behövs det litteratur?

Vi eftersträvar att du ska få allt material du behöver av dina föreläsare, samt via tips och rekommendationer om digital information och länkar. Om det behövs litteratur kommer vi att meddela det i god tid innan kursstarten. Många gånger ger dina föreläsare litteraturtips om du vill fördjupa dig och lära dig mer. Det är givetvis frivilligt att köpa den typen av litteratur och det är inget du måste införskaffa för att klara kursens kunskapskontroller.

19. Hur kvalitetssäkrar ni utbildningen?

Vi kvalitetssäkrar kursens upplägg och innehåll via godkännande från MYH samt via experter inom yrkesrollen eller branschen. Det du får lära dig behövs i arbetslivet. Våra föreläsare kvalitetssäkras genom formella krav på kunskap och erfarenhet, samt via dokumenterad framgång som utbildare. Du hjälper oss att kvalitetssäkra genom stand-ups, retros och utvärderingsenkäter (anonyma). På längre kurser har vi kvalitetsråd, studerandeinflytande och studeranderepresentanter i våra ledningsgrupper för utbildningarna och i kvalitetsråd för skolan.

20. Vilka är House of Minds?

House of Minds leds och utvecklas av ett team av landets främsta inom sina respektive områden. Vi värdesätter tung formell kompetens, lång erfarenhet, högt engagemang och en stark vilja att förmedla våra framgångsmetoder till andra. Du som går våra utbildningar är vår viktigaste ambassadör och ledstjärna. Vårt mål är att du ska ha stor nytta av det du lär dig och vara stolt över din skola och dina föreläsare.

21. Vad innebär frivilliga nätverksträffar?

Frivilliga nätverksträffar, eller inspirationsträffar, innebär att även du som går en online-utbildning får möjlighet att träffa oss och dina studiekamrater på skolan. Du skapar kontakter som är värdefulla både i ditt nuvarande yrke och i din framtida karriär. Du kan också boka grupprum för skolmöten och projektarbeten. Vi bjuder löpande in innovativa key-speakers och ordnar meet-ups och branschevents. Vi berättar mer när din utbildning startar.

22. Vad gör jag om jag vill ändra något eller är missnöjd?

Du vänder dig direkt till din utbildningsledare oavsett vad det gäller. Din upplevelse är oerhört viktig för oss. Så fort vi får vetskap om problemet försöker vi lösa, hantera eller ändra situationen. Vårt mål är alltid att lösa problemet så snabbt och effektivt det går. Skulle detta mot förmodan inte fungera följer vi en handlingsplan som du får vid kursstarten, där utbildningsledaren är första kontakt, därefter skolchefen. Vid behov och vid större problem kan utomstående part kontaktas. Om vi mot förmodan inte kommer överens vänder du dig till KO (Konsumentombudsmannen) eller ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).
© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor