Explore.Create.Innovate.

Workshops & Handlingsplaner

Innovation. Förändring. Utveckling. Testa idéer. Målformulering. Problemlösning. Du och ditt team är i fokus. Tillsammans fångar vi dina kärnfrågor. Vi tar fram tydliga handlingsplaner som leder till effektiv och hållbar förändring och problemlösning.
VAD?

Vad är Labs?

House of Minds Labs har sex huvudområden; Innovation – Branding – Change – Problem Solving – Leadership – Business Dev. Här ingår att testa idéer och koncept. Ta fram prototyper. Att utveckla produkter, tjänster, team och processer. Och att lösa problem när du kör fast. När det är rörigt, otydligt och komplext.

House of Minds Labs genomförs i en process som är en dynamisk 3-stegsraket. Tillsammans tar vi fram lösningar och handlingsplaner för de problem du och din organisation står inför. Formen för LABs är som en workshop – fast ännu bättre.

Vi inleder med ett 1. dialogmöte runt upplevda problem, behov och mål. Utifrån detta möts vi i ett 2. digitalt eller fysiskt lab. Du och ditt team står i centrum. Ni får facilitering i varje steg genom hela mötet. Tillsammans skapar vi en tydlig actionplan utifrån resultatet. Den går vi igenom tillsammans på ett 3. follow-up-möte. Handlingsplanen är redo att ta implementeras för ert team, era ledare, er organisation och er verksamhet.  Och självklart för era kunder och affärer.

FÖR VEM?

Vem behöver våra Labs?

Chefer, ledare och utvecklingsteamet behöver ett forum för att fritt formulera och processa utmaningar och strategier. Teamledare och team behöver lyfta idéer och svårigheter för att kunna gå mot gemensamma mål. Projektledare och processledare står varje dag inför akuta problem och behöver fatta snabba beslut. Med professionell facilitering från start till mål fångas action points och blockers till en tydlig målbild och handlingsplan.

 

VARFÖR?

Varför ska du boka ett Lab hos oss?

House of Minds Labs skapar värde på många nivåer. De ger dig lösningar till akuta problem och konflikter. Samtidigt får du tankero och skapar handlingsplaner som ger mer smidiga arbetsprocesser på längre sikt. Vad behöver du?

 

  • Testköra en idé på en ny produkt eller tjänst på användare och få feedback?
  • Effektivisera era online-möten och processer?
  • Visualisera kundresor och medarbetarperspektiv?
  • Implementera UX-perspektiv i er verksamhet?
  • Lösa problem med hjälp av design thinking?

Vem faciliterar din Labs-resa?

Labs tar dig mentalt från ett läge som skaver till ett önskat läge. Vi situationsanpassar varje steg i Labs-processen utifrån dina tankar, idéer, dialoger och upplevda problem.  Samtidigt håller vi den röda tråden och skapar en handlingsplan där alla är delaktiga och accepterar målbilden. Endast en handfull erfarna innovations-, förändrings- och utvecklingsledare med lång erfarenhet skapar våra LABs. Ofta krävs det två facilatorer för att nå den högsta nivån.
Ring oss så berättar vi mer …

Vad krävs av dig och ditt team?

För att uppnå bästa resultat behöver du delta med engagemang, hjärta och öppet sinne. Alla idéer är viktiga. Genom co-creation definierar vi problemen, hittar kärnan och kan gå mot en hållbar lösning och en tydlig handlingsplan för dig och ditt team.

Vet du exakt vad du behöver?

Ring oss direkt så skräddarsyr vi. Är du osäker på var du ska börja? Väck tanken bland våra Labs-koncept. Och självklart skräddarsyr vi detaljerna så de passar just dig.

KONTAKT

Anna Möller - Head of Competence

Anna Möller är Ek.Mag. vid SU (MBA) med inriktning organisation, ledarskap och strategisk marknadsföring, tillsammans med högre PA-utbildning hos FEI (psykologi, sociologi, arbetsrätt mm). SDI-certifierad handledare. Anna har kompetensutveckling och affärsutveckling som bas i roller som HR/personalchef, mentor, utvecklingschef och utbildningsledare. Coaching, individuella planer, utvecklingssamtal och svåra samtal är delar av utbildningsledning inom YH.

Fredrik Jonsson - Head of Design

Strategisk partner inom branding och corporate design. Fredrik verkar som senior konsultpartner inom core- och ux-processer i affärsutveckling och digitalisering. Vidare är Fredrik utbildare inom yh (yrkeshögskolan) och företagskurser med fokus på UX/UI och visuell design. Fredrik arbetar som senior AD/CD/Business Vizualiser och UX-designer i ett flertal utvecklings- och digitaliseringsprojekt med användarcentrerad design kopplat till affärsmål och strategisk planering.

Alexandra Törmänen - UX-designer och projektledare

Alexandra är agil projektledare och UX-designer, samt skapare av digital infrastruktur inom IT- och tjänsteindustrin. Alexandra har mångårig erfarenhet av konceptutveckling för yrkeshögskolan (YH) där hon också har startat och drivit ett flertal yh-utbildningar online och onsite i sin roll som utbildningsledare. Alexandra jobbar med design av digitala processer och digital infrastruktur, samt med användarcentrerad design och design thinking.
© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor