Labs

Leadership & Team LABs

Digitaliseringen driver behovet av ett agilt och digitalt ledarskap. Du stärker ditt ledarskap inför nya krav och nya spelplaner.
I korthet
Agilt ledarskap. Digitalt ledarskap. Change Management. Situationsanpassat ledarskap. Målstyrning. Värdestyrning. Diversity. Digital mötesfacilitering och distribuerade, globala teams. Ditt personliga ledarskap är i fokus. Hur du kommunicerar och hur det tas emot av dina medarbetare och team. Utifrån dina styrkor och drivkrafter definierar vi den ledarprocess och de verktyg som stärker och förenklar din målstyrning i en komplex värld.
Vad?

Vad är ett Leadership LAB?

House of Minds LABs följer en tvärvetenskaplig processmetod som skräddarsys för ditt behov och dina mål. LABs processmetod inkluderar såväl moderna som vedertagna verktyg inom bl a förändringsledning, agilt och digitalt ledarskap, mötesfacilitering, gruppdynamik, team success, UX och strategisk verksamhets- och affärsutveckling. Digitaliseringens krav och möjligheter vävs naturligt in i processen. Du får en tydlig bild av ledarskapets strategiska checkpoints och en handlingsplan som du direkt kan implementera i ditt personliga ledarskap och i ditt team. Full sekretess råder före-under-efter och skrivs på av alla parter.

 

Leadership LAB – En förändringsprocess i 3 steg

1. Dialogmöte. Vi startar med ett förutsättningslöst dialogmöte ca 2 h online eller onsite. Efter dialogmötet definierar vi ett ramverk för problemlösning, mål och metod. Du får en offert som du accepterar innan vi går vidare till steg 2.

2. LABs workshop. Två halvdagar online eller en heldag onsite.
Din ”Leadership Process” startar och faciliteras av två seniora förändrings- och affärs-utvecklare. Du och ditt team står i centrum. Vi faciliterar agilt med en tydlig röd tråd. Handlingsplanen skapas av dig och övriga medverkande i vår LABs Workshop.

3. Follow-up. En halv dags follow-up-möte online eller onsite.
Handlingsplanen som vi tillsammans har skapat i vår LABs workshop presenteras. Den diskuteras i detalj för acceptans och kommande implementering i din organisation.

Vem?

Vem ska delta i ditt LABs?

Alla nyckelpersoner för att starta ledarskapsutvecklingen ska delta. LABs-gruppen består optimalt av 3-10 deltagare, inte fler. Du bestämmer vilka som ska delta i ditt Leadership LAB. Vi hjälper dig genom att belysa olika perspektiv på gruppsammansättningen. Ibland behöver både erfarna ledare och rookies delta. Ibland är det två olika LABs för att du ska komma i mål steg för steg. Det beror på ledarskapets, teamets och verksamhetens karaktär och mål.

Varför?

Varför ska vi genomföra LABs ?

I en allt mer föränderlig omvärld behöver du anpassa ditt personliga ledarskap till nya krav och nya spelplaner. Digitaliseringen driver många förändringar i rasande snabb takt. Samtidigt är det förödande att springa fort men fel. Du behöver ett professionellt forum för att tänka efter, analysera, diskutera och fatta rätt beslut.

Dina medarbetare måste också göras delaktiga och acceptera nya arbetsmetoder och nya affärsmål. Förändringar är alltid hot (Kullbergs kriskurva). Därför är dialog och delaktighet avgörande för om du ska lyckas i ditt ledarskap.

Hur?

Verktyg och metoder för LABs

Framgångsrika och vedertagna verktyg, modeller och metoder kombineras och anpassas till just din förändringsresa och dina mål. Med 30 års erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, tillväxt, etablering, marknadsstrategi, digitalisering, corporate design, branding, HR, strategisk kommunikation och mycket mer finns många verktyg att hämta ur vår ”toolbox”.

Kursledare

Vem faciliterar ditt Leadership LABs?

Ditt Leadership & Team LAB faciliteras alltid av två erfarna ledarcoacher med tvärdisciplinär kompetens och erfarenhet. Alla har lång erfarenhet operativt och strategisk ledarskap och affärsutveckling. Självklart råder full sekretess före-under-efter ditt LAB.

Mattias Holmer

Serieentreprenör inom mediaproduktion, affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Mattias har lång erfarenhet av att forma och implementera informations- och utbildningslösningar. Mattias är också utbildare och coach för professionella live-sändningar och streaming.

Fredrik Jonsson

Strategisk partner inom branding och corporate design. Fredrik verkar som senior konsultpartner inom core- och ux-processer i affärsutveckling och digitalisering. Vidare är Fredrik utbildare inom yh (yrkeshögskolan) och företagskurser med fokus på UX/UI och visuell design. Fredrik arbetar som senior AD/CD/Business Vizualiser och UX-designer i ett flertal utvecklings- och digitaliseringsprojekt med användarcentrerad design kopplat till affärsmål och strategisk planering.
Pris
148,000 SEK

Priset 148 000 SEK ex moms är ett grundpris som inkluderar tre steg i Leadership & Team LABs för upp till 10 deltagare. För enbart inledande möte debiteras 18 000 SEK ex moms.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Var genomförs LABs onsite (fysiska möten)?

Hos dig eller hos oss. Det bestämmer du utifrån vad som passar dig och dina medarbetare bäst. Våra lokaler i Bromma har gott om kreativ yta för att ta emot er om ni vill ”workshopa” i ostörd miljö utanför arbetsplatsen. Passar det bättre att vara hos er kommer vi till era lokaler.

3. Hur genomförs LABs online?

Som dialogbaserade workshops med tid för erfarenhetsutbyte och idégenerering. Vi träffas i Zoom eller annat mötesforum som tillåter interaktion, break-out-sessions och dokumentation av LABs-processen. Självklart GDPR-säkrat och med full sekretess.

4. Ingår fika och förtäring onsite?

Ja, frukt och fika ingår under halvdagar och enkel lunch på plats ingår under heldagar. Om vi kommer till er löser vi detta på bästa sätt innan vi träffas.

5. Vilken teknik behöver jag för att kunna delta?

Du behöver ha ett stadigt wifi och en pc/mac av normal prestanda. Du måste också ha väl fungerande webbkamera och ljud (hörlurar) för att kunna delta aktivt.

6. Vilka är House of Minds?

House of Minds leds och utvecklas av ett team av landets främsta inom sina respektive områden. Vi värdesätter tung formell kompetens, lång erfarenhet, högt engagemang och en stark vilja att förmedla våra framgångsmetoder till andra. Du som deltar i våra LABs är vår viktigaste ledstjärna.
Vill du veta mer om Leadership & Team LABs?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.
Bokning

Bokning

Här bokar du din plats för utbildningen . Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Privatperson

Företag

Deltagarinformation

Deltagare

Företag

Pris:

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor