House of Minds integritetspolicy

Integritetspolicy

House of Minds arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. 

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

House of Minds AB, organisationsnummer 559304-7151, BOX 1161, 131 27 Nacka Strand, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss. House of Minds ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men de kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör intresseanmälningar eller bokningar på vår webbplats. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta namn, kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. 

Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag. Om detta sker ber vi om ditt samtycke i förväg.

Om du ansöker till någon av våra utbildningar hanterar vi i vissa fall även CV, betyg, intyg och arbetsprov. Uppgifterna hanteras i samband med bedömning och urval där det finns fler sökande än platser, alternativt där vissa förkunskaper krävs.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Vid korrespondens om kurser, frågor och övrig information
 • Vid utskick om erbjudanden i form av exempelvis nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig från vidare utskick 
 • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
 • Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online
 • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
 • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
 • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Om du studerar hos House of Minds kommer vi under utbildningstiden skicka löpande studierelaterad information till dig samt lämna information till samverkande myndigheter, t ex Myndigheten för Yrkeshögskolan, CSN och SCB.

De underleverantörer House of Minds samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamhet, tex olika IT- tjänster, finns det alltid ett skriftligt biträdesavtal med, i enlighet med GDPR.

I samband med att du söker till en kurs eller ditt företag köper en uppdragsutbildning hanterar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress
 • E-mailadress
 • Telefon-nummer
 • Fakturauppgifter
 • Födelsedatum och/eller personnummer om så krävs (exempelvis för statsfinansierad utbildning och CSN-rapportering).

House of Minds kommer endast behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med vad som är nödvändigt utifrån verksamhetens behov och med hänsyn taget till den rättsliga grunden.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

I samband med att du besöker House of Minds webbplats hanterar vi följande personuppgifter:

 • IP-adress
 • Språkinställning
 • Geografisk placering
 • Information om hur du navigerar på vår webbplats

Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser. Uppgifterna tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats.

De underleverantörer som House of Minds samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamheten, tex olika IT- tjänster, finns det alltid ett skriftligt biträdesavtal med, i enlighet med GDPR.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och Google Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

 

Personuppgiftsansvarig

House of Minds AB

Organisationsnummer: 559304-7151

Gatuadress: Johannesfredsvägen 5, 168 69, Bromma, Sverige

Telefon: 0708-369100

E-post: hello@houseofminds.se 

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-11-18. 

 

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor