Medarbetare & Nyckelpersoner

Medarbetare & Nyckelpersoner

Det allra viktigaste är vår drivkraft att se dig växa, lösa ditt problem och ge dig ny kompetens. För detta krävs lång erfarenhet, stort nätverk och dokumenterad framgång. Det har alla våra medarbetare. Och dessutom är vi alla vanliga människor med ett starkt humanistiskt fokus. Vi vill vara med dig när du lär dig, förändras och tar plats i nya roller och sammanhang.

Medarbetare

Anna Möller - Head of Competence

Anna Möller är Ek.Mag. vid SU (MBA) med inriktning organisation, ledarskap och strategisk marknadsföring, tillsammans med högre PA-utbildning hos FEI (psykologi, sociologi, arbetsrätt mm). SDI-certifierad handledare. Anna har kompetensutveckling och affärsutveckling som bas i roller som HR/personalchef, mentor, utvecklingschef och utbildningsledare. Coaching, individuella planer, utvecklingssamtal och svåra samtal är delar av utbildningsledning inom YH.

Fredrik Jonsson - Head of Design

Strategisk partner inom branding och corporate design. Fredrik verkar som senior konsultpartner inom core- och ux-processer i affärsutveckling och digitalisering. Vidare är Fredrik utbildare inom yh (yrkeshögskolan) och företagskurser med fokus på UX/UI och visuell design. Fredrik arbetar som senior AD/CD/Business Vizualiser och UX-designer i ett flertal utvecklings- och digitaliseringsprojekt med användarcentrerad design kopplat till affärsmål och strategisk planering.

Mattias Holmer - VD & Projektledare

Serieentreprenör inom mediaproduktion, affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Mattias har lång erfarenhet av att forma och implementera informations- och utbildningslösningar. Mattias är också utbildare och coach för professionella live-sändningar och streaming.
Nyckelpersoner

Carlos Mosqueda - Kursledare

Carlos är diplomerad processcoach, dipl, Future Café Animator och International Body Harmony Teacher. Carlos har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med coaching, ledarskapsutveckling och teambuilding. Carlos utvecklar och leder program inom temat relationer, samt program för arbetslösa och program för integration och mångfald. Carlos är initiativtagare till ungdomsprojekten ”Fri Sikt” och ”Ungdomar med Insikt”.

Christian Bagge - Kursledare

Christian Bagge är VD för Faye och har över 30 års erfarenhet av filmskapande inom reklamfilm, branding, events och internkommunikation. Christian har drivit bolag inom filmproduktion i drygt 20 år. Vidare är Christian föreläsare och skapare av filmprojekt på bl a Medieinstitutet och Berghs. Christian jobbar för att göra ungas röst hörd genom filmskapande och filmkommunikation.

Inger Holmqvist - Kursledare

Inger har kandidatexamen i pedagogik, diplomerad processcoach, dipl./lic. kostrådgivare. Inger har mer än 20 års erfarenhet av att leda utvecklingsprogram för företag och organisationer, samt att arbeta med klienter inom personlig utveckling, livsstil, kost och hälsa. Inger är medgrundare och ledare i ungdomsprojekten ”Fri sikt” och ”Ungdomar med insikt.”

Joakim Harping - Kursledare

Joakim Harping är VD för Affärsakademien och har mångårig erfarenhet av att leda och utbilda för affärsskapande processer och långsiktig hållbarhet, såväl analogt som digitalt. Joakim verkar som ”Affärs-PT” och mentor för VD:ar, marknadschefer, HR-chefer, säljchefer och säljteam i näringslivet. Joakim föreläser för företag och utbildare såsom IHM, Medieinstitutet, AFRY och Nordic Choice.

Johan Grape - Kursledare

Johan Grape är VD för +46 Studios som är etablerade i Stockholm och Köpenhamn. Johans roll som VD innebär strategisk och operativt ansvar inom live-sändningar och streaming för såväl e-sportsbolag som för större organisationer som anordnar professionella live-events. Johan är strategisk samarbetspartner och utvecklar samverkan mellan spelutveckling och e-sport i Skandinavien.

Kevin Martinez - Kursledare

Kevin är CEO för Right Nice Games och senior spelutvecklare. Kevin är ”Unreal Authorized Instructor Partner” hos Epic Games och en av landets mest uppskattade föreläsare för Unreal / Epic och inom YH (yrkeshögskolan). Kevin konsultar och föreläser för spelbolag och andra branscher runt gamification. Kevin är musiker, spelproducent och vinnare av SGA (Swedish Game Awards).

Alexandra Törmänen - UX-designer och projektledare

Alexandra är agil projektledare och UX-designer, samt skapare av digital infrastruktur inom IT- och tjänsteindustrin. Alexandra har mångårig erfarenhet av konceptutveckling för yrkeshögskolan (YH) där hon också har startat och drivit ett flertal yh-utbildningar online och onsite i sin roll som utbildningsledare. Alexandra jobbar med design av digitala processer och digital infrastruktur, samt med användarcentrerad design och design thinking.
© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor