Academy

UX & Design Thinking

Lär dig UX-design med användarens upplevelse i fokus. Verktyg och metoder tillämpas praktiskt.
I korthet
UX står för user experience. Som UX-designer arbetar du med människan (användaren) i fokus. Diplomkursen UX-designer ger dig metoder och verktyg för att identifiera och förstå användarnas problem. Användarupplevelse och design thinking tillämpas i en iterativ process där du empatiserar, definierar, idégenererar, bygger och testar det du och din verksamhet behöver. Din nya verktygslåda skapar värde direkt för dig, dina produkter och dina kunder.
Vad?

Vad lär du dig?

Som UX-designer har du fokus på user experience och design thinking. Du lär dig att professionellt arbeta i de fem stegen inom design thinking; 1. Empathize – 2. Define – 3. Ideate -4. Prototype -5. Test) både i teori och praktik. Du får kompetens att lösa problem och utveckla nya produkter och tjänster med hjälp av design thinking. Du lär dig att som UX-designer och genom metoden design thinking arbeta användarcentrerat och anamma user experience (UX) i dina processer. Din produkt eller tjänst blir mer användbar, du når ut till en större marknad och ditt företag får fler nöjda kunder.

Huvudområden

1. Empatisera (empathize) genom user research

Genom att empatisera med kunder och användare förstår problemområdet. Här får du verktyg inom user research för att skapa förståelse kring det problem du försöker lösa. I den användarcentrerade processen är empati (förmåga att sätta sig in i annan människas situation) en grund du behöver för att kunna se bortom dina egna antaganden och verkligen se till de behov dina användare har.

2. Definiera (define) behov

Här får du verktyg för att omvandla insikter om dina användare och det problem som skall lösas till en tydlig problemformulering. Observationer och data analyseras och sammanfattas/definieras i ”problem statements”. Du får även verktyg för att visualisera din målgrupp genom sk. user personas som underlättar vid användarcentrerat arbete. Efter detta moment har du en mer heltäckande bild av dina användares behov.

3. Idégenerera (ideate) lösningar

Här testar vi en rad idéer och tänker utanför boxen för att främja innovation. Vi utgår från de behov som definierats och testar en mängd nya idéer och skapar olika upplevelser för ditt företag och din produkt. Vi går igenom olika sätt att brainstorma och värderar sedan idéerna för att kunna ta beslut om vilka som är bäst lämpade att ta vidare i utvecklingsprocessen.

4. Bygga protyper (prototype)

Här introducerar vi verktyg och tekniker för att snabbt visualisera dina idéer genom prototyper. Din design kan skapas både analogt och digitalt. Det handlar om att visualisera för att enklare kunna förhålla sig till sin lösning. Målet är att identifiera den bästa möjliga lösningen för att sedan kunna undersöka om användarupplevelsen är bra.

5. Testa (testing) din design

Det sista steget innan du itererar processen är att testa dina lösningar. Här får du verktyg för att testa. Vi går också igenom förhållningssätt som underlättar vid analys av testresultat. Beroende på vilka insikter som dyker upp under testfasen kan du behöva omdefiniera ditt problem och iterera ett varv till för att justera lösningen eller utforska fler idéer.

Vem?

Vem ska gå kursen?

Alla som vill attrahera och behålla sina kunder i den snabba digitaliseringen ska gå utbildningen. Även du som vill ta marknadsandelar och få mer nöjda kunder kommer ha stor nytta av ökad kunskap inom user experience. Mer specifik målgrupp är yrkesverksamma inom design, frontend, kommunikation, marknad, sälj, it och konsumentbeteende. Entreprenörer, företagsledare och organisationens intäktsledare behöver tyngre kompetens inom user experience och design thinking för att behålla konkurrenskraften på en digital arena.

Varför?

Varför ska du gå kursen?

Du ska gå kursen för att förstå dina kunders och användares upplevelser och beteenden. Digitaliseringen innebär stora möjligheter för den som på rätt sätt möter användarnas behov. En genomtänkt, positiv och enklare användarupplevelse ger dig fler affärer och ökad lönsamhet. Användarnas upplevelse och nöjdhet är helt avgörande för vilka produkter och företag som klarar sig i den allt hårdare digitala konkurrensen om synlighet och uppmärksamhet.

Genom denna utbildning får du metoder och verktyg för att snabbt och enkelt kunna utforska och innovera med människors behov som grund. Du kommer få en bra grund att stå på där du inhämtar den information du behöver för att kunna designa den användarupplevelse dina kunder efterfrågar.

För att kunna arbeta med user experience – UX krävs att man arbetar med användaren, eller ännu bättre – människan, i fokus. Att förstå användarnas upplevelse och ha dem i centrum är att arbeta användarcentrerat. I denna kurs får du både metod och verktyg för att förstå det problem du vill lösa, för vem du löser det samt hur du kan ta fram och testa dina lösningar på ett effektivt sätt. Det handlar om att arbeta med design thinking där du i en iterativ process empatiserar, definierar, idégenererar, bygger och testar det du och din verksamhet behöver. Vi tillämpar verktygen praktiskt så att du kan addera dessa till din verktygslåda och skapa värde direkt – allt utifrån dina behov.

Hur?

Hur genomförs kursen?

Utbildningen drivs online på distans. Under 6 tillfällen kommer du att ta dig igenom ett fullmatat program med en mindre grupp för högsta kvalitet. För att du skall kunna få ut så mycket som möjligt så uppmuntras du att ta med verkliga behov och utmaningar som ditt företag står inför eller utveckling ni vill göra på en produkt eller tjänst. Du och ditt team pluggar individuellt och i projekt i vårt digitala klassrum och i vårt LMS (Learning Management System).

Du får ca 3 lärarledda timmar per vecka. Övrig tid lägger du på eget lärande samt dialoger och erfarenhetsutbyte. Du kan med fördel också jobba med praktisk tillämpning mellan utbildningstillfällena. Föreläsningar (inspelade) och studiematerial finns tillgängligt för dig dygnet runt i ditt digitala klassrum.

Vi håller en grupp om max 15 deltagare. Med en mindre grupp håller vi enkelt ett bra tempo genom samtal och praktiska övningar.

Observera att vi har en start på engelska i oktober 2022, kontakta oss för bokning av kursen på engelska.

Referenser

Så här tycker vårs studerande och partners

”Med 25 år erfarenhet branding, corporate design och designsystem vill jag dela med mig av min kompetens och min erfarenheter av hur man lyckas i en stenhård digital konkurrens där konkurrensen om kundernas uppmärksamhet blir allt hårdare. UX, visuell design SEO, kundresor, analyser, mätningar, flöden och konverteringar är begrepp som alla organisationer behöver ha koll på idag.”
Fredrik Jonsson, Head og UX & Creative Promenad
”Som senior webbutvecklare måste jag idag ha UX-kompetens vid min sida för att kunna bygga hemsidor som är anpassade efter kundens perspektiv och skapar bästa möjliga användarupplevelse. Jag rekommenderar alla webbutvecklare och webbdesigners att addera UX-kunskaper till sin kompetensprofil”.
Robin Wellström, CEO
”Begreppet UX är enormt brett och ett bra sätt att börja jobba användarcentrerat är att lära sig verktyget ”Design Thinking”. Här får du en metod att strukturerat och professionellt komma vidare i din UX-process.”
Alexandra Törmänen, UX-designer och digital utvecklare
”Digitaliseringen kräver att vi förstår och kartlägger mänskligt beteende i en digital miljö. Om vi inte lyckas med detta förlorar vi snabbt våra marknadspositioner och vår konkurrenskraft till förmån för de som anstränger sig att sätta sig in kundens behov. De som gör det lätt för kunden att köpa produkter och tjänster är den digitala arenans vinnare. UX-kompetens med digitalt fokus är för mig en no-brainer för alla företagsledare och utvecklingsenheter som vill överleva och växa.”
Anna Möller, Head of Competence & Development Promenad.
Kursledare
Diplomkursen leds av erfarna och engagerade ux designers med lång erfarenhet av user research, user experience design med dokumenterad framgång inom sina områden. Vårt mål är att förmedla den kunskap vi vet fungerar i praktiken. I såväl små som stora designprocesser och projekt, i olika branscher och i olika sammanhang. Du lär dig av föreläsare, mentorer, studiekamrater och trendspaningar i omvärlden.

Alexandra Törmänen

Alexandra är agil projektledare och UX-designer, samt skapare av digital infrastruktur inom IT- och tjänsteindustrin. Alexandra har mångårig erfarenhet av konceptutveckling för yrkeshögskolan (YH) där hon också har startat och drivit ett flertal yh-utbildningar online och onsite i sin roll som utbildningsledare. Alexandra jobbar med design av digitala processer och digital infrastruktur, samt med användarcentrerad design och design thinking.

Fredrik Jonsson

Strategisk partner inom branding och corporate design. Fredrik verkar som senior konsultpartner inom core- och ux-processer i affärsutveckling och digitalisering. Vidare är Fredrik utbildare inom yh (yrkeshögskolan) och företagskurser med fokus på UX/UI och visuell design. Fredrik arbetar som senior AD/CD/Business Vizualiser och UX-designer i ett flertal utvecklings- och digitaliseringsprojekt med användarcentrerad design kopplat till affärsmål och strategisk planering.
Pris
13,900 SEK

Priset är inklusive moms. Du betalar kursavgiften inom en vecka från anmälan och senast 30 dagar innan kursen startar.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Vad är nytt med utbildningen?

UX-metoden ”Design Thinking” tillämpas fullt ut och du får praktiskt öva och testa en UX-process under professionell handledning. Du väljer själv om du vill jobba enskilt eller i grupp, och om du vill tillämpa dina nya kunskaper direkt hos din arbetsgivare eller i fiktiva och skarpa skolprojekt.

3. Behöver jag ha förkunskaper?

Förkunskaper är inget krav men du får ut mer av diplomkursen om du tidigare har jobbat i kundnära verksamheter såsom service, försäljning, events, resor eller i digitala projekt. Om du inte har tidigare kunskaper kan vi rekommendera dig instuderingsmaterial som stärker din inlärning under kursen.

4. Hur mycket behöver jag studera på egen hand?

Utöver ca 3 timmar lärarledd undervisning behöver du lägga ca 2-5 timmar på egenstudier och projektuppgifter per vecka. Du väljer själv om du vill tillämpa dina nya kunskaper i projekt på din arbetsplats eller om du vill träna i fiktiva eller skarpa studerandeprojekt inom UX.

5. Vad innebär kunskapskontroll?

Kunskapskontroll innebär att du aktivt deltar i alla faser av ”Design Thinking”. Faserna redovisas steg för steg och varje ny fas bygger på den tidigare. För att uppnå godkända resultat måste du därför närvara och redovisa dina och/eller gruppens insikter och resultat.

6. Får jag diplom efter kursen?

Efter fullgjord kurs med godkänd kunskapskontroll får du självklart ett diplom som bevisar din nya kompetens. Om du vill ha ytterligare muntliga eller skriftliga referenser frågar du dina kursledare som alla är ux-designers inom olika verksamheter och branscher.
Vill du veta mer om kursen?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.
Bokning

Bokning

Här bokar du din plats för utbildningen . Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Privatperson

Företag

Deltagarinformation

Deltagare

Företag

Pris:

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor