Labs

Problem Solving LABs

Problemlösning är dagens viktigaste ledarfråga. Vi skapar en proaktiv handlingsplan för säkra processer.
I korthet
Har ni kört fast? Skaver det? Behöver du och ditt team nya lösningar och ny energi för att komma vidare? Effektiv problemlösning mår bra av externa ögon och tid för eftertanke. Vad är problemets kärna? Hur löser vi det snabbt men också för långsiktig struktur och hållbarhet?
Vad?

Vad är ett Problem Solving LAB?

House of Minds LABs följer en tvärvetenskaplig processmetod som skräddarsys för ditt behov och dina mål. LABs processmetod inkluderar såväl moderna som vedertagna verktyg inom bl a förändringsledning, agil och digital metodik, gamification, UX och strategisk verksamhets- och affärsutveckling. Digitaliseringens krav och möjligheter vävs naturligt in i processen. Du får en tydlig bild av problemlösningens kärna tillsammans med förslag till handlingsplan som du direkt kan implementera i ditt team, din affärsutveckling och din verksamhet. Full sekretess råder före-under-efter och skrivs på av alla parter.

Problem Solving LAB – En förändringsprocess i 3 steg

1. Dialogmöte. Vi startar med ett förutsättningslöst dialogmöte ca 2 h online eller onsite. Efter dialogmötet definierar vi ett ramverk för problemlösning, mål och metod. Du får en offert som du accepterar innan vi går vidare till steg 2.

2. LABs workshop. Två halvdagar online eller en heldag onsite.
Din ”Problem Solving Process” startar och faciliteras av två seniora förändrings- och affärs-utvecklare. Du och ditt team står i centrum. Vi faciliterar agilt med en tydlig röd tråd. Handlingsplanen skapas av dig och övriga medverkande i vår LABs Workshop.

3. Follow-up. En halv dags follow-up-möte online eller onsite.
Handlingsplanen som vi tillsammans har skapat i vår LABs workshop presenteras. Den diskuteras i detalj för kommande acceptans och implementering i din organisation.

Vem?

Vem ska delta i våra LABs?

Alla nyckelpersoner för att starta problemlösningsprocessen ska delta. LABs-gruppen består optimalt av 3-10 deltagare, inte fler. Du bestämmer vilka som ska delta i vårt LAB. Vi hjälper dig genom att belysa olika perspektiv på gruppsammansättningen. Ibland behöver både eldsjälar och motståndare delta. Ibland är det två olika Problem Solving LABs för att du ska komma i mål steg för steg. Det beror på förändringens karaktär och mål.

Varför?

Varför ska vi genomföra Problem Solving LABs?

I en allt mer föränderlig omvärld ställs allt högre krav på akut och långsiktig problemlösning. Digitaliseringen driver många förändringar i rasande snabb takt, och dessa kan ställa till med problem för team och organisationer. Samtidigt är det förödande att springa fort men fel. Du behöver ett professionellt forum för att tänka efter, analysera, diskutera och fatta rätt beslut. Att välja en professionell partner med utifrån-perspektiv är ofta viktigt för långsiktig förbättring i problemlösningsprocesser.

Dina medarbetare måste ibland bli delaktiga och acceptera nya arbetsmetoder och nya affärsmål. Problemlösning och förändringar upplevs ofta som hot (Kullbergs kriskurva).

Hur?

Verktyg och metoder för LABs

Framgångsrika och vedertagna verktyg, modeller och metoder kombineras och anpassas till just din förändringsresa och dina mål. Med 30 års erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, tillväxt, etablering, marknadsstrategi, digitalisering, corporate design, branding, HR, strategisk kommunikation och mycket mer finns många verktyg att hämta ur vår ”toolbox”.

Kursledare

Vem faciliterar ditt Problem Solving LABs?

Ditt Problemlösnings-LAB faciliteras alltid av två erfarna förändringsledare med tvärdisciplinär kompetens och erfarenhet. Alla har lång erfarenhet av att initiera, planera, leda och utvärdera problemlösning, förändringsprocesser och affärsutveckling. Självklart råder full sekretess före-under-efter ditt Change Lab.

Fredrik Jonsson

Strategisk partner inom branding och corporate design. Fredrik verkar som senior konsultpartner inom core- och ux-processer i affärsutveckling och digitalisering. Vidare är Fredrik utbildare inom yh (yrkeshögskolan) och företagskurser med fokus på UX/UI och visuell design. Fredrik arbetar som senior AD/CD/Business Vizualiser och UX-designer i ett flertal utvecklings- och digitaliseringsprojekt med användarcentrerad design kopplat till affärsmål och strategisk planering.

Mattias Holmer

Serieentreprenör inom mediaproduktion, affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Mattias har lång erfarenhet av att forma och implementera informations- och utbildningslösningar. Mattias är också utbildare och coach för professionella live-sändningar och streaming.
Pris
148,000 SEK

Priset 148 000 SEK ex moms är ett grundpris som inkluderar tre steg i Problem Solving LABs för upp till 10 deltagare. För enbart inledande möte debiteras 18 000 SEK ex moms.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Var genomförs LABs onsite (fysiska möten)?

Hos dig eller hos oss. Det bestämmer du utifrån vad som passar dig och dina medarbetare bäst. Våra lokaler i Bromma har gott om kreativ yta för att ta emot er om ni vill ”workshopa” i ostörd miljö utanför arbetsplatsen. Passar det bättre att vara hos er kommer vi till era lokaler.

3. Hur genomförs LABs online?

Som dialogbaserade workshops med tid för erfarenhetsutbyte och idégenerering. Vi träffas i Zoom eller annat mötesforum som tillåter interaktion, break-out-sessions och dokumentation av LABs-processen. Självklart GDPR-säkrat och med full sekretess.

4. Ingår fika och förtäring onsite?

Ja, frukt och fika ingår under halvdagar och enkel lunch på plats ingår under heldagar. Om vi kommer till er löser vi detta på bästa sätt innan vi träffas.

5. Vilken teknik behöver jag för att kunna delta?

Du behöver ha ett stadigt wifi och en pc/mac av normal prestanda. Du måste också ha väl fungerande webbkamera och ljud (hörlurar) för att kunna delta aktivt.

6. Vilka är House of Minds?

House of Minds leds och utvecklas av ett team av landets främsta inom sina respektive områden. Vi värdesätter tung formell kompetens, lång erfarenhet, högt engagemang och en stark vilja att förmedla våra framgångsmetoder till andra. Du som deltar i våra LABs är vår viktigaste ledstjärna.
Vill du veta mer om kursen?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.
Bokning

Bokning

Här bokar du din plats för utbildningen . Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Privatperson

Företag

Deltagarinformation

Deltagare

Företag

Pris:

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor