Academy

Agil projektledare

Lär dig agila ledarmetoder och effektiva digitala möten. Ditt personliga ledarskap tränas att hantera förändring.
I korthet
Agil projektledning är på stark frammarsch. Utbildningen lär dig kombinera agila metoder med traditionell projektledning. Genom korta avstämningar coachar du teamet och skapar målstyrning och arbetsglädje. Ditt personliga ledarskap anpassas till att hantera förändring. SCRUM, lean, kanban, time-boxing, back-logs och stand-ups ingår i ditt nya agila arbetssätt som diplomerad agil projektledare.
Vad?

Vad lär du dig på utbildningen agil projektledare?

Du som går utbildningen lär dig hur team fungerar samt vilken sorts ledarskap och agilt arbetssätt du ska tillämpa i olika situationer. Du kombinerar traditionella metoder inom projektledning med agil kommunikation som hjälper teamet att komma vidare i arbetet. Mer specifikt lär du dig XP, Kanban, SCRUM, time boxing, lean software development, agil coaching, agile teamlead, daily stand-ups, retrospectives och mycket mera. Du tränar agil och traditionell projektledning i samverkan med ditt företag eller i projekt som vi skapar.

Huvudområden

1. Agila processer och agila metoder

Agil projektledare ger dig verktyg för att leda team effektivt och målstyrt i en föränderlig kontext. Kursen varvar teoretiska genomgångar med praktiska tillämpningar. Du får välja att tillämpa de nya kunskaperna inom agila metoder i eget projekt på din arbetsplats, eller i ett av skolan förberett agilt projekt. Målet är att du ska kunna använda de olika agila metoderna med dess principer, artefakter, regler och events. Målet är också att du ska förstå skillnaden mellan agil och plandriven traditionell projektledning och projektmetodik.

2. Plandriven projektmetodik och kravhantering

Fokus under denna utbildning är agil projektledning och agila metoder. För att kunna arbeta framgångsrikt som agil projektledare måste du ha en solid kunskapsbas för plandriven projektledning. De behöver förstå styrkor och svagheter, samt villkor för planering, etablering, genomförande och budgetering av plandrivna projekt. Genom jämförelser i case-studier uppnås den  kompetens som krävs för att kombinera plandriven metodik och agil metodik i den mix som passar projektets mål, verksamheten, kunden och teamet allra bäst.

3. Ledarskap, gruppdynamik och teambuilding

I en föränderlig värld blir fokus på de mjuka aspekterna allt viktigare. I denna kurs fokuserar vi både på ditt personliga ledarskap och ledning och coaching av ditt projektteam. Vi ser ett starkt växande behov av ”agila mindsets” hos dagens och morgondagens ledare. Du lär dig förändringsledning, situationsanpassat ledarskap, målstyring, agila teamprocesser, konflikthantering, värdestyring och mycket mer.

4. Digitalt (globalt) ledarskap och mötesfacilitering

Den pågående digitaliseringen kräver kompetens att effektivt leda digitala och distribuerade projekt. För detta krävs att du väljer rätt digitala verktyg. Kursen ger dig kompetens att som “agile project manager” leda och kommunicera effektivt i distribuerade team med krav på “agile cross-cultural leadership”.

5. IT-system, IT-kunskap, IT-projekt

Agila projektledare behöver grundläggande kunskap inom IT-system, programmering och systemutveckling. Inte minst för att kunna bedöma om de estimat teamet gör är realistiska. Du behöver inte vara expert som “agile project manager” men du måste kunna föra en konstruktiv dialog med IT-arkitekten. För detta behöver du grundläggande kunskap om IT-projektets beståndsdelar.

Vem?

Vem ska gå utbildningen agil projektledare ?

Agil projektledning är på stark frammarsch i alla branscher och verksamheter. Du som vill stärka din kompetens som projektledare ska gå utbildningen. Även du som som jobbar med förändringar och utvecklingsprocesser har stor nytta av ett agilt arbetssätt. Utbildningen agil projektledare lämpar sig för alla roller inom ledarskap och grupp/teamledning och modern effektiv kommunikation för bättre verksamheter, nöjda kunder och kloka affärer.

Varför?

Varför ska du lära dig agil projektledning?

Digitaliseringen och internationaliseringen kräver ny kompetens för chefer och traditionella projektledare. Komplexa globala projekt kräver ett agilt ledarskap med rätt digitala verktyg. Projektledare jobbar idag ofta i distribuerade team över hela världen. Utöver IT-branschen behöver alla digitala verksamheter och stora organisationer skapa effektiva möten och affärer. Agila metoder har visat sig vara de mest effektiva för bättre ledarskap, struktur, kommunikation och affärsnytta.

Hur?

Hur genomförs utbildningen agil projektledare?

Utbildningen agil projektledare är en diplomkurs som drivs online på distans med frivilliga inspirationsträffar. Du och ditt team pluggar individuellt och i projekt i vårt digitala klassrum och i vårt LMS (Learning Management System). Du kan när du vill boka mötesplatser i våra studios och skolor i Stockholm och Köpenhamn.

Du pluggar med ca 3-5 lärarledda timmar per vecka. Övrig tid, lägger du på eget lärande, projektplanering, dialoger och erfarenhetsutbyte i ditt projekt. Föreläsningar (inspelade) och studiematerial finns tillgängligt för dig dygnet runt i ditt digitala klassrum. Vi vill att du tar del av innehållet innevarande kursvecka.

Utbildningen ger dig verktyg och metoder du direkt kan tillämpa i ditt arbete.

Referenser

Så här tycker vårs studerande och partners

”Att jobba agilt är idag enda sättet att nå i mål med bibehållen kvalitet i stora komplexa projekt. I min roll som uppdragsgivare och produktägare inom både IT och social verksamhet möter jag dagligen utmaningar som kräver agila verktyg. Jag rekommenderar alla projektledare att stärka sin kompetens och jobba agilt.”
Nils Dahl, VD N2You och Agil projektledare
”Digital design och digitala utvecklings- och produktionsprojekt blir alltmer komplexa och krävande. Teamen jobbar från olika platser och allt måste synkas och falla in i en agil process som hela tiden ändras och kräver nya beslut och deadlines. Agil ledarkompetens är helt avgörande för samarbete och kvalitet på leveranserna.”
Fredrik Jonsson, CD/UX-designer och Head of LABs HOM
”Idag måste alla projektledare själva skapa hybridscenarios mellan traditionell och agil projektledning. Vi behöver kompetens att utifrån en helhetsplan anpassa och modifiera utan att tappa fokus på affärsmålen. Med 25 års erfarenhet av utvecklings- och tillväxtarbete vill jag dela med mig av det jag vet fungerar.”
Anna Möller, Senior Agil Projektledare och Head of Competence HOM
”Som agil projektledare blir fokus på agila processer för medarbetare och team allt viktigare för att jobba effektivt och nå målen. Digitaliseringen och snabba förändringar i omvärlden kräver att i stort sett alla projektledare förses med en agil verktygslåda som de kan jobba utifrån.”
Alexandra Törmänen, VD Ragrent och senior föreläsare inom agil projektledning
Kursledare

Vem leder utbildningen agil projektledare?

Diplomkursen agil projektledare leds av erfarna och engagerade projektledare och coacher med dokumenterad framgång som agila ledare och mentorer. Vårt mål är att förmedla de verktyg och agila processer vi vet fungerar i praktiken. I såväl små som stora projekt, i olika branscher och i olika sammanhang. Du lär dig av föreläsare, mentorer, studiekamrater och trendspaningar i omvärldens events och mötesforum.

Anna Möller

Anna Möller är Ek.Mag. vid SU (MBA) med inriktning organisation, ledarskap och strategisk marknadsföring, tillsammans med högre PA-utbildning hos FEI (psykologi, sociologi, arbetsrätt mm). SDI-certifierad handledare. Anna har kompetensutveckling och affärsutveckling som bas i roller som HR/personalchef, mentor, utvecklingschef och utbildningsledare. Coaching, individuella planer, utvecklingssamtal och svåra samtal är delar av utbildningsledning inom YH.

Alexandra Törmänen

Alexandra är agil projektledare och UX-designer, samt skapare av digital infrastruktur inom IT- och tjänsteindustrin. Alexandra har mångårig erfarenhet av konceptutveckling för yrkeshögskolan (YH) där hon också har startat och drivit ett flertal yh-utbildningar online och onsite i sin roll som utbildningsledare. Alexandra jobbar med design av digitala processer och digital infrastruktur, samt med användarcentrerad design och design thinking.
Pris
13,900 SEK

Priset är inklusive moms. Du betalar kursavgiften inom en vecka från anmälan och senast 30 dagar innan kursen startar.

Kursen kan skräddarsys och du kan även boka agil introduktion som hel eller halvdag. Kontakta oss för mer information.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Vad är nytt med utbildningen?

Diplomkursen agil projektledare kan kombineras med ditt jobb och du kan direkt tillämpa dina nya kunskaper på arbetsplatsen. Nytt är också att du utifrån ditt personliga ledarskap får verktyg för ett effektivt digitalt ledarskap och uppskattad digital facilitering av möten och dialoger.

3. Behöver jag ha förkunskaper?

Ja du behöver ha kunskaper och erfarenheter av ledarskap för att förstå och landa dina nya agila verktyg på ett sätt som gynnar teamet och projektet. Dessa förkunskaper kan se väldigt olika ut, från ungdomsverksamheter till teknikprojekt. Kontakta oss om du är osäker så berättar vi vad du behöver.

4. Hur mycket behöver jag studera på egen hand?

Utöver ca 5 timmar lärarledd undervisning behöver du lägga ca 5-10 timmar på egenstudier och projektuppgifter. Du väljer själv om du vill tillämpa dina nya kunskaper i projekt på din arbetsplats eller om du vill träna i fiktiva eller skarpa studerandeprojekt.

5. Vad innebär kunskapskontroll?

Kunskapskontrollen för agil projektledare innebär att vi i ditt agila slutprojekt ger dig feedback både på HUR (metod, process) och VAD (leverans, mål) du åstadkommer. Du övar praktiskt en agil projektroll såsom produktägare, agil coach, scrum-master, agil projektledare mfl.

6. Får jag diplom efter kursen?

Efter fullgjord kurs med godkänd kunskapskontroll får du självklart ett diplom som bevisar din nya kompetens. Om du vill ha ytterligare muntliga eller skriftliga referenser frågar du dina kursledare som alla är professionella agila projektledare inom olika verksamheter och branscher.
Vill du veta mer om kursen?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.
Bokning

Bokning

Här bokar du din plats för utbildningen . Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Privatperson

Företag

Deltagarinformation

Deltagare

Företag

Pris:

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor