Academy

Streamingproducent

Live-streaming stärker ditt varumärke. Du lär dig planera och producera professionella live-sändningar.
I korthet
Live streaming och dynamiska webinarier. Professionell live streaming förmedlar ditt budskap på rätt sätt till rätt målgrupp. Digitaliseringen och miljökraven driver utvecklingen av streaming och live-sändningar. Ditt varumärke behöver synas i digitala events för långsiktig konkurrenskraft. Din målgrupp kräver relevant innehåll för att fortsätta lyssna på dig. Alla företag behöver idag öka sin kompetens inom live streaming.
Vad?

Vad lär du dig på utbildningen live streaming ?

Som streaming specialist behärskar du planering, genomförande och uppföljning av professionella live-sända events, möten och konferenser. Du lär dig de tekniska huvudkomponenterna såsom plattformarna, mjukvarorna och den tekniska utrustningen. Du måste behärska story-telling, content, miljö, gestaltning, dynamik och interaktion. Du lär dig också att professionellt använda de element som fångar och bibehåller intresse i en live streaming produktion såsom videos, intervjuer, tävlingar, quizz, spel, power points, prezis mm.

Huvudområden

1. Innehåll, storytelling och dynamik

Du lär dig content creation (innehållsproduktion) och dynamik för live streaming. Du skapar och formger relevant innehåll för målgruppen och syftet/målet med live-sändningen. Du lär dig upplägg, regi, manus och arbete med moderator.

2. Produktionsplattformar för streaming och live-sändning

Du lär dig vilka produktionsplattformar som finns på marknaden och kopplingen till olika live-sändningar och live-event. Du lär dig vilka mjukvaror som krävs samt att skapa relevanta kravspecifikationer inför varje streaming och live-sändning.

3. Distributionsplattformar för streaming och live-sändning

Du bekantar dig med de vanligast förekommande plattformarna för live-sändningar, såsom Youtube, Facebook, Twitch, Vimeo, Discord m fl. Du lär dig funktioner och möjligheter på olika plattformar. Du lär dig navigera och lagra på ett effektivt och lättillgängligt sätt utifrån målgrupp och önskad effekt.

4. Interaktion i streaming och live-sändningar

Du lär dig tekniker och verktyg för interaktion med publiken, samt vilket content som lämpar sig bäst för varje möte och event. Exempel är live-chattar, quizz, incoming och användargenererat innehåll.

5. Körschema, logistik och teknisk specifikation

Du lär dig skapa relevanta och detaljerade körscheman för olika typer av streaming och live-sändningar gällande teknik, roller, tidschema/timing, sändning, inspelning, content mm.

6. Regelverk runt streaming och live-sändningar

Du får övergripande kunskap om de lagar och regler som omgärdar streaming och live-sändningar. Du får verktyg för att kartlägga och följa interna regler i olika organisationer och sammanhang. Du lär dig GDPR kopplat till live-streaming och innehåll (content).

7. Slutprojekt streaming och live-sändningar

Du genomför ett professionellt handlett streamingprojekt som presenteras för en professionell jury. Du får feedback på planering, genomförande, content, tekniska val och mycket mer.

Vem?

Vem ska bli streaming specialist?

Alla som vill förmedla budskap som når fram och påverkar ska gå utbildningen streaming specialist. Den breda målgruppen är alla organisationers kommunikatörer, marknadsförare, säljpersonal, HR och ledning. Live streaming kompetens är redan idag ett måste för medarbetare inom mötes- event-, besöks-, och servicenäringarna. Även kommunikationsbranschen (reklam, pr, film, media mm) och utbildningsbranschen är två tydliga tydliga målgrupper för professionell kompetens inom live streaming.

Varför?

Varför ska du gå live streaming?

På mindre än en månad lärde pandemin oss att mötas och interagera på digitala plattformar såsom Teams, Zoom och Google. Snabbt höjs kraven på att göra dessa möten innehållsrika, relevanta och effektiva. Vi går mot allt mer rörliga och professionella sändningar för att fånga publiken. Live streaming är idag ett av digitala produktioners och events viktigaste och mest slagkraftiga verktyg. Detta gäller både internt i organisationen och externt mot kunder, partners och intressegrupper i omvärlden. Du behöver kompetens och verktyg för att skapa och projektleda live-sändningar med engagerande och relevant innehåll.

Hur?

Hur genomförs utbildningen live streaming?

Utbildningen är en diplomkurs som drivs online på distans med 1-2 platsträffar i våra studios. Du och ditt team pluggar individuellt och i projekt i vårt digitala klassrum och i vårt LMS (Learning Management System). Du kan när du vill boka mötesplatser i våra studios och skolor i Stockholm och Köpenhamn.

Du pluggar med ca 3-5 lärarledda timmar per vecka. Övrig tid lägger du på eget lärande, projektplanering, dialoger och erfarenhetsutbyte i ditt projekt. Föreläsningar (inspelade) och studiematerial finns tillgängligt för dig dygnet runt i ditt digitala klassrum. Vi vill att du tar del av innehållet innevarande kursvecka.

Utbildningen ger dig verktyg och metoder du direkt kan tillämpa i ditt arbete.

+46 Studios har fullt utrustade toppmoderna lokaler för streaming och live-sändningar i Köpenhamn och Stockholm (Bromma). Detta är basen för våra platsträffar och våra sändningar. Du kan boka plats för pluggande i våra studios under hela din utbildning. Du som läser till streaming specialist har också ett digitalt klassrum och ett LMS (Learning Management System) för eget lärande, event och grupparbeten online. Alla föreläsningar spelas in och kan nås digitalt under hela utbildningen.

Referenser

Så här tycker vårs studerande och partners

”Vi bidrar med kunskap och erfarenhet ur vår verksamhets perspektiv.”
Niclas Björlund, Styrelseordförande, Musikförläggarna
”Våra kunder i mötesindustrin efterfrågar i allt högre grad live-sända möten. Detta är snart standard och vi behöver utbilda inom området. Jag kommer också bidra med kompetens i utbildningen.”
Anna Lumare, Möteskoordinator, Hotel J
”Denna utbildning blir snabbt högaktuell för alla.”
Fredrik Rosenvik, Marknadschef Coolermaster
”Vi rekommenderar utbildningen och bidrar med kunskaper inom esport och stora live-sändningar.”
Martin Eliasson Borg, Förbundet Esport United
”Vi föreläser inom Motion Graphics, grafisk utfromning och postproduktion.”
Mattias Brockert, VD, Spitfire Productions
”Cyper Security är en viktig del i utbildningen och här kommer vi in med senior kompetens.”
Joakim Segerlund, Online Business Manager, ESET, Eurosecure
”Vi förmedlar kunskaper inom strategisk kommunikation och budskapsstrategier.”
Christina Gillberg, Projektledare/Styrelsemedlem, Department of Exciting Thoughts
”Vi genomför regelbundet live-events där du som studerar får delta praktiskt och lära dig i skarpt läge.”
Niklas Falk, Svenska Bilsportförbundet
Kursledare

Vem leder live streaming?

Utbildningen live streaming leds av några av landets mest meriterade specialister inom mediaproduktioner, e-sport, live-studios och live streaming. +46 Studios säkerställer engagerade tekniska kursledare tillsammans med toppmodern teknik och utrustning. Aeroporto Film står för mer än 25 års erfarenhet av mediaproduktioner och event för nationella tv-sändningar, webb-tv och företagsevenemang. En unik bas för att göra dig till en ytterst kompetent och eftertraktad streamingspecialist.

Johan Grape

Johan Grape är VD för +46 Studios som är etablerade i Stockholm och Köpenhamn. Johans roll som VD innebär strategisk och operativt ansvar inom live-sändningar och streaming för såväl e-sportsbolag som för större organisationer som anordnar professionella live-events. Johan är strategisk samarbetspartner och utvecklar samverkan mellan spelutveckling och e-sport i Skandinavien.

Mattias Holmer

Serieentreprenör med erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Mattias är också utbildare och coach för professionella live-sändningar och streaming, samt rådgivande partner för start-ups och finansiering i tillväxt.
Pris
13,900 SEK

Priset är inklusive moms. Utöver egen utrustning, ex dator och mobil, inkluderar kursavgiften den grund du behöver för att kunna delta i utbildningen online eller onsite, samt uppnå kunskapsmålen. Du betalar kursavgiften inom en vecka från anmälan och senast 30 dagar innan kursen startar.

Kursen kan skräddarsys, kontakta oss för mer information.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Var träffas vi på utbildningen?

Vi träffas i våra moderna film och live-sändningslokaler hos Esen Esport & Studios i Bromma, Stockholm. Här får du tillgång till toppmodern teknik och ett professionellt live-sändningsteam som föreläser och coachar dig.

3. Betalar jag för teknik och utrustning?

Nej, det ingår i din kursavgift. Vid lån av filmverktyg etc ansvarar du för att hantera allt material säkert så att inget försvinner eller kommer till skada. Skolan står för försäkringen som förutsätter att du alltid har uppsikt och håller uppsikt över materialet på ett sådant sätt att inte stöld eller skada uppstår.

4. Jobbar vi enskilt eller i grupp?

Både och. Slutprojektet är ett professionellt projekt där du deltar i ett live-sändningsteam och genomför en professionell live-sändning. Du får feedback från yrkesproffs.

5. Vad är nytt i utbildningen?

Du lär dig både teknik, produktion och distribution av live-sändning. Det är nytt. Du jobbar också med yrkesproffs som till vardags genomför några av världens mest avancerade live-sändningar inom bl a e-sport. Här får du tillgång till spetskompetens och nya idéer.

6. Får jag diplom efter avslutad kurs?

Ja, efter godkänd kunskapskontroll som är ditt slutprojekt får du ett diplom som bevis för din nya kompetens. Självklart är vi också gärna din referens inom området om du vill det.
Vill du veta mer om kursen?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.

Bokning

Streamingproducent

Här bokar du din plats för utbildningen Streamingproducent. Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Om du är under 18 år behövs målsmans tillstånd samt att målsman anger betaluppgifter.
- -

Det kan vara dina frågor och funderingar eller något du vill att vi skall veta inför kursstarten.

Pris: 13,900sek

Svårt att fylla i formuläret? Kontakta oss istället

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor