Academy

Digital Key Account Manager

Digital Key Account Manager ger kompetens att ”leda” kunden i en digital miljö. Du lär dig framgångsrik affärsutveckling och effektiva digitala möten.
I korthet
Digitaliseringens snabba framfart kräver digitala verktyg för digital affärsutveckling. Samtidigt behövs en större kompetens inom mjuka värden kopplat till digital miljö, såsom relationsskapande, inkännande, aktivt lyssnande och att anpassa dialogen till mottagaren. Affärsutvecklare och säljare behöver kompetens att "leda" kunden och affärsteamet i en digital och agil miljö.
Vad?

Vad lär du dig på utbildningen

Digital Key Account Manager?

Du lär dig att självständigt planera och genomföra sälj- och affärsprocesser. Du lär dig ansvara för kundkonton, kundnöjdhet och sunda affärer. Du lär dig att genom aktivt lyssnande, motiverande dialog och goda relationer skapa och bibehålla affärer i en allt mer digital miljö. Utbildningen ger dig lösningar och kunskap för att din verksamhet ska utvecklas med god tillväxt och lönsamma affärer.

Huvudområden

1. Affärsprocesser B2B

Du lär dig identifiera och utveckla analoga och digitala affärsprocesser internt och externt för ditt företag. Du bygger hållbara affärsbroar med motiverande dialog och tydliga checkpoints från start till mål i affärsprocessen. Agil metodik och kommunikation tillämpas i syfte att skapa affärer och en win-win för alla parter. Digitala miljöer utformas för nya och befintliga affärsrelationer.

Exempel på innehåll:

 • Definition av process
 • Hur det kommer sig att affärsprocesserna är sfäriska
 • Inköpsprocesser
 • Säljprocesser
 • Affärsprocesser
 • Affärsprocessen i offentlig sektor
 • Digitalisering av processer

2. Affärsdialog och affärsskapande

Du får använda moderna verktyg för att skapa affärer som bygger på en mix av analoga och digitala metoder. Fokus är på kundmötet och kunddialogen online och irl. Du får ökad förståelse för kundens behov och beslutsfattande genom tillämpad beteendevetenskap. Consumer Behavior, beslutspsykologi, köpbeslutsprocesser och buying units tillämpas för ökad försäljning i ditt företag.

Exempel ur innehållet:

 • Affärsflödet
 • Rollernas utmaningar
 • Säljaren utmaningar
 • Mänskligt beteende
 • Samtalsmetodik
 • MI (Motiverande Samtal) i Affärslivet
 • Vad kan digitaliseras i affärsdialogen?

3. Organisation och strukturer inom inköp

Kundens analoga och digitala värld styr inköp och affärsbeslut. Du lär dig identifiera och förstå kundens försörjningsprocesser (leveranssäkerhet och kostnadskontroll) såsom affärssystem, ramavtal, ordersystem, leveransprecision, kvalitetssäkring och affärsutveckling på kort och lång sikt. För att lyckas behöver du vara en effektiv del av kundens försörjningsstrategi och inköpssystem. Logistik från köp till drift påverkar vilken leverantör kunden väljer. Timpris, tidsåtgång, kvalitet och risk gås igenom.

Exempel på innehåll:

 • Inköparens utmaningar
 • Hur affärens blir till
 • Inköp som profession
 • Den köpande organisationen
 • Inköpsekonomi
 • Verktyg
 • Digitaliseringen påverkan av inköp

4. Affärsförhandling i digital miljö

Alla förhandlingssituationer är unika affärstillfällen. Vi talar om förhandling i alla faser av affärsprocessen; från hur du kommer i kontakt med kunden till köpbeslut och hur du hanterar merförsäljning genom lyhördhet och förhandlingsförmåga. Tillämpad beteendevetenskap (Chialdini, Taler, Kaneman, Batef mm) gås igenom. Du får praktisk öva och utveckla din förhandlingsförmåga.

Exempel på innehåll:

 • Vad är en förhandling?
 • Vad är inte en förhandling?
 • Grunderna till God Förhandling
 • Förhandlingsprocessen
 • BATEF
 • Ståndpunkter VS Intressen
 • Förhandlingsstilar
 • Digitaliserade förhandlingar

5. Digitalisering och affärsledarskap

Du lär dig att digitalt planera och leda affärsprocessen med kunden och säljteamet i fokus. Själv är du kulissarbetaren som sätter spelplanen och leder i varje steg mot målet. Det är ditt ansvar att kunna få saker att hända. Ditt digitala ledarskap präglas av lyhördhet och förmåga att förstå kundens, ofta outtalade, behov och mål. Kunden ska vara stjärna i sin egen organisation och du skapar förutsättningar för detta.

Exempel på innehåll:

 • Hur digitaliserad är jag?
 • Vad kan komma att digitaliseras inom kort?
 • Vad kommer att vara svårt att digitalisera?
 • Hur ser min affärsstrategi ut?
 • Hur ser min digitaliseringsstrategi ut?
 • Vilka effekter kan jag förvänta mig?
Vem?

Vem ska gå utbildningen?

Alla som brinner för affärer ska gå utbildningen Digital Key Account Manager och lära sig digital affärsutveckling. Målgruppen är alla som arbetar med kund- sälj- och intäktsfrämjande uppdrag. Konkreta exempel på yrkesroller är säljare, marknadsförare, upphandlare, inköpare, key account managers, ledning och affärsutvecklare. Även entreprenörer och egenföretagare i mindre företag har stor nytta av av kompetens inom digital affärsutveckling. Du som vill tillvarata digitaliseringens möjligheter för utveckling av tjänster och verksamhet ska gå utbildningen, oavsett tidigare kunskap inom området.

Varför?

Varför ska du gå utbildningen

Digital Key Account Manager?

Programmet ger dig och ditt säljteam relevanta digitala verktyg för att du och ditt företag ska kunna tillvarata möjligheter inom digital försäljning och digital marknadsföring B2B. Effekten är att du kan jobba mer målstyrt och effektivt. Utbildningen är ett led i det livslånga lärandet och du stärker din T-kompetens genom att du kombinerar affärsutveckling med digital infrastruktur. Denna utbildning hjälper ditt företag att utveckla affärer, hitta nya kunder och erbjuda smarta lösningar. Tre konkreta exempel på varför du ska gå utbildningen är att du vill utveckla;

 • Lönsamma och innovativa affärsmodeller
 • Smarta digitala kundresor och snabba köpbeslut
 • Effektivt digitalt ledarskap genom hela affärsprocessen
Hur?

Hur genomförs utbildningen?

Utbildningen är en diplomkurs som drivs online på distans med frivilliga inspirationsträffar. Du kan när du vill boka mötesplatser i våra studios och skolor i Stockholm och Köpenhamn.

Föreläsningar är ca 3 timmar per vecka och det tillkommer 1-2 timmar frivillig handledning. Övrig tid, lägger du på eget lärande, projektplanering, dialoger och erfarenhetsutbyte i ditt projekt.  Föreläsningar (inspelade) och studiematerial finns tillgängligt för dig dygnet runt i ditt digitala klassrum. Vi vill att du tar del av innehållet innevarande kursvecka.

Går det att skräddarsy utbildningen?

Svaret är JA, vi skräddarsyr gärna programmet för dig och ditt säljteam. Halvdag- heldag- eller kvällskurser online eller på plats genomförs utifrån dina specifika behov. Du kan välja delar av programmet i den form som passar dig. Kontakta oss via mejl eller mobil för ett inledande förutsättningslöst online-möte om du är intresserad av att skräddarsy.

Referenser

Så här tycker vårs studerande och partners

”Osäkerheten kring hur affärer skapas i framtiden är stor. Det behövs en ökad kunskap kring hur det digitala kommer att vävas samman med det mänskliga beteendet.”
Håkan Hagerum, VD, Cedeo
"En diplomkurs med detta innehåll som vänder sig till befintliga medarbetare gör det möjligt att integrera ny kunskap direkt i verksamheten. Det innebär ett unikt sätt att höja hela organisationens kompetens på ett effektivt sätt."
Ulf Bergman, VD, Stolt Kommunikation
"Som säljande organisation lever vi en mycket omvälvande värld, med nya behov, affärsmodeller och annat som hela tiden ändra förutsättningarna. Från att sälja produkter till att sälja i stort sett allt som någon slags service (Saas). Det ställer nya krav på oss och vem som skall göra vad i form av kommunikation, marknadsföring och försäljning Inget är självklart i ett digitalt perspektiv."
Fredrik Lindahl, Account Manager, OKQ8
”Att transformera kunskap till färdighet och kompetens i realtid blir avgörande i den digitala transformationen.”
Håkan Hagerum, VD, CEDEO
”Jätteintressant och bra innehåll. Jag har inte sett något liknande tidigare och det centrala för mig är digitala kunddialoger. Egentligen kan man utgå från det vi har gjort analogt tidigare och anpassa det till det digitala och till de digitala kanalerna.”
Ita Grossman, CEO, ITmaskinen
"Innehållet är bra och jag tycker att det kan bli än mer fokus på det digitala. Den digitala nyttan måste komma i centrum. Allt som har med det digitala att göra behöver drivas på i 190. Konsumenterna är redan där och de driver på våra kunder B2B som gör att vi också driver på våra intressenter."
Leif Sjöblom, Country Manager & Business Development, Löfbergs Lila AB
Det är numera helt klart att det är kunder och konsumenter som bestämmer vad och hur de vill köpa. Därför kommer de digitala kanalerna att dominera flödet av både information och affärer. Det måste vi förstå även inom B2B.”
Ulf Bergman, VD, Stolt Kommunikation
”Mer och mer blir digitalt och allt fler produkter kommer att säljas som tjänster. Viktigt att vi lär oss förstå hur affärer utvecklas digitalt om vi ska överleva.”
Fredrik Petersen, VD, ITO Nordic
"Det viktiga är att kursen är hands-on, att det som lärs ut kommer kunna omsättas i praktiken omgående. Som en relativt liten aktör måste vi utvecklas hela tiden."
Peter Tillman, CEO, Winn Hotel Group
"Det är bra att diplomkursen vänder sig till yrkesverksamma. Då kommer vi kunna dra nytta av kunskapen i realtid redan under utbildningen."
Kjell Jansson, Partner Manager Indirect Sales, Ricoh Sverige AB
”Spännande att utbilda sig samtidigt som man jobbar. Det öppnar upp för ett bättre lärande.”
Christina Thulin, Marknadschef, Modexa AB
”Vi driver på och påtalar att tyngdpunkten ligger på det digitala och att det är i den digitala världen som affärer skapas alltmer. Det är viktigt att vi lär os skapa effektiva kunddialoger både digitalt och analogt. Det handlar om att på ett effektivare sätt komma fram till affär.”
Mats Ståhle, VD, Just Value
Kursledare

Vem leder denna utbildning?

Diplomkursen leds av erfarna och engagerade företagsutbildare, säljledare och coacher med dokumenterad framgång inom sina områden. Vårt mål är att förmedla den kunskap vi vet fungerar i praktiken. I såväl små som stora säljmöten och säljprojekt, i olika branscher och i olika sammanhang. Du lär dig av föreläsare, mentorer, studiekamrater och trendspaningar i omvärlden.

Anna Möller

Anna Möller är Ek.Mag. vid SU (MBA) med inriktning organisation, ledarskap och strategisk marknadsföring, tillsammans med högre PA-utbildning hos FEI (psykologi, sociologi, arbetsrätt mm). SDI-certifierad handledare. Anna har kompetensutveckling och affärsutveckling som bas i roller som HR/personalchef, mentor, utvecklingschef och utbildningsledare. Coaching, individuella planer, utvecklingssamtal och svåra samtal är delar av utbildningsledning inom YH.

Joakim Harping

Joakim Harping är VD för Affärsakademien och har mångårig erfarenhet av att leda och utbilda för affärsskapande processer och långsiktig hållbarhet, såväl analogt som digitalt. Joakim verkar som ”Affärs-PT” och mentor för VD:ar, marknadschefer, HR-chefer, säljchefer och säljteam i näringslivet. Joakim föreläser för företag och utbildare såsom IHM, Medieinstitutet, AFRY och Nordic Choice.
Pris
13,900 SEK

Priset är inklusive moms. Du betalar kursavgiften inom en vecka från anmälan och senast 30 dagar innan kursen startar.

 

Utbildningen går att skräddarsy, kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

FAQ

1. Finns det regler för online-deltagande?

Ja. Vi vill att du deltar aktivt och i lugn och ro. Helst i avskild miljö framför dator med påslagen bild och ljud. En annan regel är att du inte får sprida filmer och material från dina föreläsningar, enligt både upphovsrätt och GDPR. Detta regleras av ditt kursavtal.

2. Vad är nytt i den här utbildningen?

Det nya är att affärsbeteenden från både köpar- och säljsidan kopplas ihop med teknik och affär. Att varje del kan och bör användas direkt i verksamheten och att båda sidor belyses genomgående.

3. Hur mycket kommer att vara digitalt och digitalisering i förhållande till traditionellt affärstänk?

Diplomkursen är indelad i tre områden som alla interagerar. 1 Beteende 2. Affärer 3. Teknik. Det digitala (digitaliseringen) kommer att belysas från både beteenden och affärstänk.

4. Kommer det att krävas hemarbete mellan utbildningstillfällena?

Ja, du förväntas lägga tid på att självstudier och att arbeta med grupparbeten mellan utbildningstillfällena.

5. Kommer det att genomföras någon form av kunskapstest?

Ja, kunskapskontroller sker vanligtvis i slutet av respektive delmoment/huvudområde samt i slutet av kursen som helhet. Det finns olika former för kunskapskontroll såsom muntlig presentation eller skriftlig rapport.

6. Kommer det att utfärdas diplom på utbildningen?

Ja. Diplom med innehåll av både kunskaper och kompetens kommer att tas fram på individuell basis.
Vill du veta mer om kursen?
Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta oss direkt med frågor.

Bokning

Digital Key Account Manager

Här bokar du din plats för utbildningen Digital Key Account Manager. Observera att anmälan är bindande. Betalning sker via faktura. Du får en bokningsbekräftelse via mail inom kort.

Jag är:

Om du är under 18 år behövs målsmans tillstånd samt att målsman anger betaluppgifter.
- -

Det kan vara dina frågor och funderingar eller något du vill att vi skall veta inför kursstarten.

Pris: 13,900sek

Svårt att fylla i formuläret? Kontakta oss istället

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor