Foundation

Sociala projekt & Insamlingsstiftelse

Vi närvarar bland unga och gamla som hamnar i utanförskap. Utanförskap är förödande. För dig som person. För dina anhöriga. För hela samhället. Oavsett varför och oavsett vem du är. Låt oss tillsammans jobba för gemenskap och stöd för de mest utsatta grupperna.
VAD?

Vad är House of Minds Foundation?

Insamlingsstiftelsen och Föreningen House of Minds startar, stöttar och driver projekt för inkludering och gemenskap. Vår främsta målgrupp är unga i utanförskap. Men vi bygger också broar mellan alla grupper i samhället. Utanförskapet har många ansikten; Psykisk ohälsa, mobbning, drogproblem, hot, våld och sexuellt utnyttjande.

Vi vet att i minst nio fall av tio är en hjälpande hand och ett lyssnande öra ett första steg mot en ny framtid för en ung, vilsen och ensam. Vi finns bland unga för unga. Där problemen är uppenbara för alla som närvarar och lyssnar.

Där vi kan bidra och behövs hjälper vi också andra grupper av utsatta och svaga i samhället, oavsett ålder och problematik. Vårt mål är att göra skillnad för de som hamnar utanför samhällets skyddsnät. House of Minds Foundations jobbar både i egna sociala projekt och genom att – subventionerat – bidra med digital kompetens och digitala produktioner till andra hjälporganisationer.

Vill du veta mer? Vill du hjälpa oss hjälpa?
Kontakta Nils Dahl på nils@houseofminds.se

Exempel på sociala projekt

Våra planerade, pågående och genomförda sociala projekt vänder sig främst till unga men också andra utsatta grupper i samhället. Alla bidrag är välkomna från att du delar information i sociala medier till att du aktivt deltar eller sponsrar. Nedan kan du läsa mer om några av våra viktiga sociala projekt.

Unga gör sin röst hörd

Kommunikationsgapet mellan unga och vuxna är idag gigantisk. Vi befinner oss i olika mediekanaler och kommunicerar med olika verktyg. Vi vet inte vad som pågår i barnens vardag även när de sitter hemma på sitt rum. Sverige får dessutom svidande kritik för att vi ej uppfyller Barnkonventionens krav gällande barns rättigheter och medbestämmande.

Projekt Unga gör sin röst hörd startades under våren 2021 med en uppstarts- och planeringsfas. Arbetet med ungdomarna planeras komma igång under hösten/vintern 2021/2022. Vi jobbar med känslor, påverkan och kommunikation genom filmskapande. Idag hämtar unga nästan 100 % av sin information via youtube och filmer på nätet. De filmer vi skapar är äkta och väcker frågor som är viktiga för barn och unga. Vi ger filmerna spridning och påverkan till rätt forum och till rätt vuxna för att kunna påverka. Målet är att få unga att kommunicera med beslutsfattare om var dom är och vad dom vill förändra.

Arvsfondsprojektet Adda Livet

Fler och fler unga dör och blir skadade för livet av blandmissbruk och nätdroger. Unga dör för att de inte litar på vuxensamhället och inte vågar be om hjälp. Alla unga vet att de kan få tag på droger inom en timme via sociala medier. Men ingen vet vad de ska göra när det går käpprätt åt helvete och bästa kompisen slutar andas …

Arvsfondsprojektet Adda Livet har pågått 2017-2021. 1000-tals unga har mött oss på events och skolor. Mer än 500 producerande unga har engagerats i kreativa projekt, filmskapande. Ännu fler har mött oss och varit med på läger och events och deltagit i svåra samtal runt kortspelet Drogfrågan och framtaget material i projektet. Ett 50-tal filmer har producerats där unga själva berättar om viktiga och svåra känslor och upplevelser runt droger. En digital plattform och ett kortspel har skapats som kan användas av unga, föräldrar, lärare, ungdomsarbetare – för att starta samtalet om droger. En 1-2 dagars föreläsnings- och ett workshopsevent har tagits fram för skolor och elever.

Läs mer och se några av filmerna på www.addalivet.se.

Tjejer, droger och sex

Unga tjejer betalar för droger med sex. Ett fenomen som ses som helt naturligt och blir allt mer vanligt bland unga. Ett fenomen som ger allvarliga skador på många plan för unga flickor och kvinnor.

Ett projekt för att arbeta med tjejer, droger och sex kommer planeras under 2022. House of Minds kommer att metodiskt jobba med ungas medier och ungas språk för att känslor, problem och lösningar ska komma fram. För detta projekt som är på idéstadium behövs både engagemang, resurser och finansiering.

 

Jiddra Inte

Samtal, läger och möten. Jiddra Inte finns där unga finns.
Vi jobbar med fysisk och digital närvaro. På nätet, på skolan, på klubben. Med idrottspolarna och bland kompisarna. Sedan 2011 har vi haft närmare tusen ungdomar på läger och mött ännu fler på festivaler och event.  Jiddra inte ger dig hjälp via möten, samtal och inspirationsläger. Vi har coacher och mentorer. Vi vågar och kan prata om svåra frågor eller kom och bara häng med oss. Vi grillar, badar och pratar om viktiga saker. Och mycket mer. Du är välkommen att joina oss på dina villkor! Läs mer på www.jiddrainte.se.

Hjälp oss hjälpa!

Alla bidrag gör skillnad. Stora som små. Ett sätt att hjälpa är att dela och skriva på facebook – det kan ge fler givare och hjälpare. Andra sätt är att bidra aktivt eller sponsra oss ekonomiskt.

Varmt välkommen att kontakta House of Minds Foundations

Nils Dahl - Head of social projects

IT-entreprenör, företagsbyggare och systembyggare. Nils skapar och stödjer värdebyggande organisationer och projekt som verkar för inkludering och ett hållbart samhälle där unga görsin röst hörd och känner sammanhang och gemenskap. Nils jobbar med sociala projekt, mentorskap, coaching och rådgivning till ideella organisationer och föreningar. Exempel på projekt är Arvsfondprojektet Adda Livet, Unga gör sin röst hörd och Vid Din Sida.
© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor